top of page

Natuurgedichten op de Kruisheide

logo poezieweek.jpg
Bloeiende hei

Nu is de heide blij getint

Met paarse bloemenkleur,

Nu is de zoete heidewind

Vol zoelen honinggeur,

 

Nu gonst de aarde van 't gebrom

Der bijen wijd en zijd,

Nu is de hooge lucht alom

Eén blauwe zaligheid....

 

Maar, als de heide 't schoonste wordt,

Dan komt de winter aan,

Want bloemenschoonheid duurt maar kort,

En vreugd is gauw gedaan.

 

En 'k zou mijn leven lang wel graag

Zoo loopen door de hei....

De vreugde, die ik voel vandaag,

Is haast te groot voor mij.


Jacqueline van der Waals (Den Haag, 1868 - Amsterdam, 1922)

uit:

Iris

bottom of page