HOLLANDS COLLEGE viert zijn 400 jaar


Ter gelegenheid van Vierhonderd jaar Hollands College organiseert de KU Leuven een tentoonstelling van 3 november 2017 tot en met 1 februari 2018.

Onze voorzitter kreeg onderstaand bericht van Willy Geysen, voorzitter Kortenberg, met een interessante uitnodiging. Beste Collega’s,

Zoals reeds mondeling meegedeeld ter gelegenheid van de recente vergadering van de Gewestraad op 07.11 j.l., wens ik u te informeren over de tentoonstelling 400 jaar Hollands College te Leuven, Damiaanplein 9 die loopt van 3 november 2017 tot 1 februari 2018. Het Hollands College is het enige college van de oude Universiteit Leuven waarvan het interieur niet ontmanteld werd tijdens de Franse revolutie en dat mede daardoor nog veel van zijn 18 -eeuwse cachet bewaard heeft. De stichting en de ontwikkeling van dit patrimonium worden er belicht. Er heerste een speciale samenwerking tussen de oude Universiteit en het Bisdom Haarlem. Kunst & Erfgoed KU Leuven organiseert rondleidingen met een gids op woensdag, zaterdag en zondag volgens een schema van inschrijvingen te vinden op de website www.Hollandscollege1617.be.