HOLLANDS COLLEGE viert zijn 400 jaar


Ter gelegenheid van Vierhonderd jaar Hollands College organiseert de KU Leuven een tentoonstelling van 3 november 2017 tot en met 1 februari 2018.

Onze voorzitter kreeg onderstaand bericht van Willy Geysen, voorzitter Kortenberg, met een interessante uitnodiging. Beste Collega’s,

Zoals reeds mondeling meegedeeld ter gelegenheid van de recente vergadering van de Gewestraad op 07.11 j.l., wens ik u te informeren over de tentoonstelling 400 jaar Hollands College te Leuven, Damiaanplein 9 die loopt van 3 november 2017 tot 1 februari 2018. Het Hollands College is het enige college van de oude Universiteit Leuven waarvan het interieur niet ontmanteld werd tijdens de Franse revolutie en dat mede daardoor nog veel van zijn 18 -eeuwse cachet bewaard heeft. De stichting en de ontwikkeling van dit patrimonium worden er belicht. Er heerste een speciale samenwerking tussen de oude Universiteit en het Bisdom Haarlem. Kunst & Erfgoed KU Leuven organiseert rondleidingen met een gids op woensdag, zaterdag en zondag volgens een schema van inschrijvingen te vinden op de website www.Hollandscollege1617.be.

De tentoonstelling is een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze minder bekende parel van de KU Leuven. Daarom leek het mij gepast de Voorzitters van de Orde van den Prince van ons gewest op de hoogte te brengen van deze tentoonstelling. Het zou mij genoegen doen indien u de leden van uw afdeling op uw beurt zou willen informeren over de tentoonstelling in het Hollands College, waarin nu de denktank Metaforum en het Centrum voor Ethiek van de KU Leuven hun activiteiten ontplooien. Met de beste Prince groeten, Willy Geysen

Voorzitter Afdeling Kortenberg

#HollandsCollege #Leuven

56 weergaven0 opmerkingen