Het Cahier: Vlaanderen en zijn Toekomst in Europa - Lezingen voor de Prince afdeling Mechelen


Om het tafelgesprek tijdens ons gezamenlijk kerstdiner met de afdeling Mechelen in de goede richting te sturen, hierbij een opmerkelijke realisatie: de uitgave van een cahier met een synopsis van een aantal lezingen die binnen de afdelingsvergaderingen plaatsvonden in de periode 2015-2016. Het cahier is halfweg 2017 uitgebracht en digitaal beschikbaar op de Prince website of ook hier te downloaden. Hieronder nog enkele passages uit het voorwoord om het project beter te kaderen.

"Onder de bezielende leiding van voorzitter Herman Bosmans werd het initiatief om de horizonten open te trekken in het jaarprogramma opgenomen. Onder het motto “Vlaanderen en zijn toekomst in Europa en in de wereld” belichtten sprekers met een grote autoriteit binnen hun vakgebied in vijf vergaderingen deze leidraad op politiek, wetenschappelijk, literair, religieus en kunstzinnig vlak . Vanuit het respect voor onze eigen waarden en normen streefde het bestuur er naar via het stimuleren van de debatcultuur inzicht te verwerven in een ruimer kader en van daaruit naar de toekomst te kijken.

Voorzitter Herman Bosmans wilde nog een stap verder gaan en de visies en inzichten van de sprekers delen met een ruimer publiek. De bundeling van deze vijf voordrachten vindt zijn neerslag in dit Cahier. Twee leden van onze afdeling, Wim Hüsken en Arthur Van den Berge, namen de taak op zich om dit Cahier samen te stellen. Alle lof voor hen om deze uitdaging aan te gaan en met veel zorg uit te voeren.

Ook vandaag zet het huidige bestuur onder leiding van Mieke Meskens deze debatformule verder. Meer dan ooit is er nu behoefte aan een zinvolle dialoog tussen alle actoren in het veld."

Hier een inhoudsopgave van het cahier:

  1. Herman Bosmans en Mieke Meskens - Woord vooraf

  2. Wim Hüsken en Arthur Van den Berge - Inleiding

  3. 15 oktober 2015: Frank Hellemans - De Nederlandse literatuur weldra wereldberoemd?

  4. 19 november 2015: Herman Van Rompuy - Pleidooi voor Europa

  5. 21 januari 2016: Gerard Bodifée - Leven op Mars

  6. 21 april 2016: Godfried Danneels - Vlaanderen en de Katholieke Kerk

  7. 19 mei 2016: Hans Martens - Denken als een kunstenaar

PDF hier downloaden

#afdelingMechelen #FrankHellemans #HermanVanRompuy #GerardBodifée #GodfriedDanneels #HansMartens

86 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

   Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur

© Prince Keerbergen 2017