Laatste afspraken - vrijdag 2 maart, 19:30 - Erik Hertog als spreker


Beste Prince-vrienden en genodigden,

Jullie hebben massaal aangemeld voor onze vergadering van nu vrijdag 2 maart om 19:30 in den Bonten Os. Dat verheugt ons uiteraard ten zeerste. Ook verwelkomen we niet alleen onze kandidaat leden en onze Gewestpresident, maar ook een aantal extra gasten.

Voor de goede orde, toch nog volgende aandachtspunten:

  • We hebben een goed gevuld programma en zouden daarom op tijd willen starten. De receptie houden we kort, ook omwille van de beperkte ruimte en het aantal deelnemers.

  • Deuren open om 19:15

  • Aan tafel: 19:45

  • Het programma van de avond:

19.45 u (stipt): iedereen gaat aan tafel

verwelkoming door voorzitter

5 min speech door lid Paul Van der Spiegel

installatie van vier nieuwe leden door Ruud Hendrickx, Gewestpresident

korte toespraak door één van de nieuwe leden en daarna ook door de Gewestpresident

20.15 u: start maaltijd en koffie

21.00 u: lezing door lid Erik Hertog over het belang van tolken in het kader van de werkzaamheden van de Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika.

22.15 u: CODA door lid Hilde Mattelaer

22.30 u: verwacht einde.

Daarna informele gedachtenwisseling.

Tot vrijdag!

Jan

#ErikHertog #waarheidscommissie #ZuidAfrika #tolken