Voor onze meivergadering sluiten we aan bij de Gewestdag in Diest, op zaterdag 26 mei 2018. Met zijn


Dit jaar organiseert de Orde van den Prince, afdeling Diest, op zaterdag 26 mei 2018 de jaarlijkse Gewestdag voor de afdelingen van de gewesten Brabant Oost & West, met als thema: Diest, Oranjestad aan de Demer, Quo Vadis? Het thema verwijst enerzijds naar het historisch verleden van de stad en anderzijds ook naar de toekomst: Diest, waar ga je naartoe?

Bert Mestdagh, voorzitter van de afdeling Diest, nodigt alle leden en partners van de afdelingen van de gewesten Brabant Oost en West uit op deze bijzondere editie met een schitterend programma:

  • keuze uit 5 geleide wandelingen / bezoeken

  • academische zitting, met Dr. Michel Van der Eycken over de figuur van Filips Willem van Oranje-Nassau en met Jan Laurys, burgemeester van Diest, over Diest vandaag en morgen

  • muzikaal intermezzo van Noémie Schellens

  • receptie

  • diner in Hof te Rode.

Meer informatie over het programma en hoe je kan inschrijven vind je op onze website of rechtstreeks op de website van de Gewestdag.

In onze zomerthuisgesprekken gaven verschillende leden te kennen dat meer contact met andere afdelingen zeer wenselijk is. Nu doet er zich dus een unieke kans voor. Om deelname van onze leden (en hun partners) te stimuleren zal de afdelingskas gedeeltelijk tussenkomen in de deelnamekosten van gewone leden. Zie onze website voor meer details.

26 mei lijkt nog veraf, maar gelieve te noteren dat de inschrijvingen worden afgesloten als het maximaal aantal deelnemers is bereikt of ten laatste op 13 mei 2018. Niet te lang wachten dus om in te schrijven.

Kom ook af en toe terug op deze nieuwsblog, we zullen hier bijhouden hoeveel leden en partners uit Keerbergen reeds ingeschreven zijn.

We kijken uit naar jullie enthousiaste deelname!

Karel, Pol, Koen, Jo en Jan

#Diest #Gewestdag #FilipsWillemvanOranjeNassau #MichelVanderEycken #JanLaurys #NoémieSchellens

101 keer bekeken0 reacties

   Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur

© Prince Keerbergen 2017