Jan Geens gastspreker op de studiedag gewestcoördinatoren NT&C


In de laatste digitale Princezine van 19 april verscheen het verslag van de studiedag van de Gewestcoördinatoren NT&C die doorging op 17 maart 2018. Ons medelid Jan Geens was één van de drie gastsprekers, naast An De Moor en Ludo Beheydt. Ze hielden "inspirerende presentaties". Op de studiedag werd ook de lijst van alle NT&C projecten voorgesteld.

De toespraak van Jan was getiteld: 'Taalverwerving Nederlands bij

laaggeletterden en nieuwkomers, een essentieel onderdeel van het inburgeringsprogramma in Vlaanderen en Nederland'

"Zowat 15% van de bevolking in Nederland en Vlaanderen is laaggeletterd. Er is een kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Laaggeletterden zijn uitgesloten van sociale deelname aan de maatschappij. Wie problemen heeft met lezen en schrijven, heeft problemen met werk en werkloosheid, problemen met zijn/haar sociale omgeving, krijgt vaak te maken uitsluiting, heeft vaker gezondheidsproblemen en is vaker een kost aan de maatschappij."

Jan sprak over de inspanningen die door verschillende instanties in Vlaanderen en Nederland worden ondernomen om nieuwkomers en asielzoekers thuis te brengen in het leren en hanteren van de Nederlandse taal. Daarbij wees hij op het belang van de beheersing van de taal als de eerste sleutel tot integratie. Maar vanuit getuigenissen van nieuwkomers die de inburgeringscursussen hebben gevolgd, blijkt dat in Vlaanderen de wachttijden bij het opstarten van de individuele taalcursussen nogal lang kunnen zijn, dat deze weinig gedifferentieerd worden naar het opleidingsniveau van de nieuwkomer, dat de inburgeringscursussen soms neigen naar een opdringen van de Vlaamse cultuur, dat een shocktherapie van een taalbad, bv. via een jeugdbeweging, veel efficiënter kan zijn. Ook de verschillen in aanpak tussen Nederland en Vlaanderen/België werden belicht:

"Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering, dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen."

Je kan een pdf van de presentatie van Jan hier rechtstreeks downloaden.

An Demoor had het in haar toespraak over de Verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland, terwijl Luc Beheydt een pleidooi hield vóór een goed doordachte omgang met onze culturele identiteit en taalidentiteit en tegen een cultuurrelativistisch kosmopolitisme.

Meer details over de bijeenkomst alsook het verslag van de vergadering en de verschillende Powerpoint presentaties van de gastsprekers zijn vanaf deze Princezine pagina ook te downloaden.

Interessant en inspirerend is verder een lijst van alle NT&C activiteiten binnen de Prince afdelingen, netjes gerangschikt per gewest en per afdeling. Het betreft zowel de grotere externe projecten "neerlandistiek" (zoals bij ons Bratislava) als de aandacht voor NT&C binnen de afdelingswerking. Uit deze lijst blijkt dat niet minder dan 35% van alle afdelingen van de Orde van den Prince projecten ondersteunt rond taal- en cultuurverwerving voor laaggeletterden, nieuwkomers en/of kansarmen, terwijl 30% van de afdelingen projecten ondersteunt rond taal in het hoger onderwijs, zowel op het gebied van Nederlands in het buitenland als met betrekking tot de onderwijstaal in de Nederlanden.

Deze interessante lijst van alle NT&C activiteiten is hier te downloaden als Excel bestand. Zonder twijfel een bron van inspiratie voor toekomstige activiteiten binnen de afdeling.

Wil je reageren of je mening geven over de bijdrage van Jan, over de studiedag of over de verschillende NT&C activiteiten, dan kan dat in het tekstveld hieronder.

Jan.

#JanGeens

29 keer bekeken0 reacties

   Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur

© Prince Keerbergen 2017