Eerst het jaarboek, nu ook een "cahier" als herinnering aan ons 50 jaar jubileum


Tijdens de eerste vergadering van dit werkjaar, in het vernieuwd museum Hof van Busleyden, presenteerde onze voorzitter heel fier de gedrukte uitgave van ons "cahier", een samenvatting van de Academische Zitting die we georganiseerd hebben ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum. Het cahier is niet alleen een herinnering voor ons allen die actief of passief aan de jubileumviering hebben meegewerkt, het is ook een getuigenis voor potentiële en toekomstige leden en voor sympathisanten van onze vereniging. Hiermee wordt een traditie verdergezet om bij schakelmomenten in onze bestaansgeschiedenis een blijvend document te creëeren.

Er zijn voldoende exemplaren gedrukt, alle afdelingsleden krijgen er minstens 2 , 1 exemplaar om te bewaren en 1 om te schenken aan een vriend of kennis om zo onze afdeling en vereniging te promoten.

De aanwezige leden kregen alvast reeds hun boekjes mee naar huis. Op de oktobervergadering hopen we de resterende uit te kunnen delen. Heb je er meer nodig, geef dan een seintje. Je kan het cahier ook elektronisch lezen op onze website, in de archiefpagina's.

Verder werd ook ons jaarboek voorgesteld, een fotomontage van alle activiteiten van ons voorbije werkjaar. Een exemplaar kon ter plaatse besteld worden aan een kostprijs van 25 €. Er is nog steeds de mogelijkheid om dit jaarboek te bestellen via onze website of door te klikken op de foto hieronder. Betaling bij ontvangst. Als je eerst wil kijken, hier is een online versie.