Driejaarlijks IVN Colloquium Neerlandicum, dit jaar in Leuven met bijdrage uit Bratislava


De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970 en met als voorzitter Henriëtte Louwerse, docent aan de universiteit van Sheffield, vertegenwoordigt academici in de hele wereld die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.). Het IVN krijgt financiële steun van de Taalunie.

Elke drie jaar organiseert de IVN een eigen congres: het Colloquium Neerlandicum. Dit jaar, in de week van 27 augustus 2018, werd een vijfdaagse conferentie gehouden in Leuven met als onderwerp ¨Nederlands in beweging”. De conferentie werd bijgewoond door meer dan driehonderd neerlandici uit de gehele wereld! Het gebeuren was zelfs voorpaginanieuws in “De Standaard” van 29 augustus met een artikel “Het buitenland, waar Nederlands geliefd is” en verder met een uitgebreide reportage “Buitenlanders maken prestigeverlies in Vlaanderen goed. Exportproduct Nederlands”! "Volgens de Taalunie zijn er buiten de Lage landen zo’n 15.000 studenten Nederlands. In Nederland zijn er naar eigen zeggen tweehonderd (buitenlandse) studenten, in Vlaanderen ietsje meer."

De afdeling Keerbergen van de Orde van den Prince ondersteunt sedert jaren het docentschap Neerlandistiek aan de Comenius universiteit in Bratislava. Vier medewerkers van het docentschap namen deel aan het colloquium waaronder onze contactpersoon, hoofddocente Marketa Štefková. In haar verslag verwoordt ze hun visie op de welbestede vijf dagen.

Marketa Štefková: “Van 27 tot 31 augustus 2018 vond in Leuven het 20e Colloquium Neerlandicum plaats, waaraan meer dan 300 neerlandici uit de hele wereld hebben deelgenomen. Deze conferentie biedt een unieke kans voor de taalwetenschappers, docenten en PhD studenten Nederlands zowel intra als extra muros om de resultaten van hun onderzoek aan hun collega’s voor te stellen, met hen te discussiëren en interessante contacten op te nemen. Het colloquium wordt regelmatig (om de drie jaar) in Vlaanderen of Nederland door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek georganiseerd. Deze keer werd door de organisatoren de prachtige universitaire stad Leuven gekozen om de neerlandici te ontvangen. De historische gebouwen van de KULeuven waren meer dan een waardige plaats voor de discussies over de toekomst van de Nederlandstalige cultuur in de wereld. Het overkoepelend thema van het colloquium was “Nederlands in beweging”.

Ook een delegatie van de afdeling Neerlandistiek aan de Comenius Universiteit in Bratislava was aanwezig op het 20e colloquium Neerlandicum, en dit met maar liefst vier vertegenwoordigers: twee docenten, Marketa Štefková en Benjamin Bossaert, en twee promovendi, Milan Potočár en Michal Homola. Wij hebben voornamelijk het internationale project PACI in het kader van een paneldiscussie gepresenteerd. Dit project ontstond als samenwerking van de afdelingen Neerlandistiek in Bratislava, Olomouc, Wrocław en van de Vrije Universiteit Brussel. Het hoofddoel ervan is om online cursussen voor studenten Nederlands voor te bereiden waarbij zij enkele basisvaardigheden op het gebied van sociaal vertalen en tolken zouden kunnen verwerven. Bovendien hebben wij ook ons project Intercultureel Management voorgesteld. Het hoofddoel van ICM is de receptie van Nederlandstalige cultuur in Slowakije in kaart te brengen en aan een breed publiek in een interactieve vorm te presenteren. Op die manier werd er een database gecreëerd van alle tot nu toe bekende literaire vertalingen van Vlaamse en Nederlandse literatuur in het Slowaaks. Deze database hebben we vrij beschikbaar gemaakt en op onze website geplaatst op www.kgns.info/recepcia.

We waren blij om erbij te zijn en we konden merken dat het 20e Colloquium een verder bewijs was dat de Nederlandse taal in de wereld springlevend is, getuige een rapport van de staat van het Nederlands door de IVN, verder dat er een grote behoefte bestaat aan een nauwere en intensievere samenwerking tussen alle Neerlandici intra en ook extra muros.

Wij zijn blij dat wij ook onze kleine bijdrage aan deze samenwerking kunnen leveren.”

#Neerlandistiek #Bratislava #MarketaStefkova #Comenius

26 weergaven0 opmerkingen