Dertiende Regionaal Colloquium Neerlandicum, Bratislava, 29 mei - 1 juni 2019


De vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa houdt in mei 2019 zijn dertiende regionaal colloquium neerlandicum, dit jaar in Bratislava. Marketa Štefkoválic en Benjamin Bossaert, beiden verbonden aan de Comenius universiteit, staan in voor de organisatie. Zoals we weten, kent de afdeling Nederlands te Bratislava een lange traditie van vertalen en tolken Nederlandse taal en cultuur.

Het thema van dit colloquium is "bruggen slaan" tussen de verschillende disciplines onderling. Reeds vele neerlandici en studenten vanuit heel Europa hebben zich aangemeld. De hoofdthema's zijn meertaligheid, letterkunde en tolken met als keynote sprekers:

  • Doc. Mgr. Jozef Tancer, Univerzita Komenského v Bratislava

  • Prof.dr. Rita Temmerman, Vrije Universiteit Brussel

  • ​Prof. dr. Hans Bennis, Nederlandse Taalunie

  • Prof.dr. Geert Buelens, Universiteit Utrecht

en tenslotte ons medelid Prof. dr. Erik Hertog, Professor emeritus, KU Leuven, die er ook onze afdeling zal vertegenwoordigen.

Meer info over het programma van het colloquium is te vinden op:

https://www.kgns.info/colloquium

Als jullie interesse hebben om het colloquium bij te wonen, laat het ons weten zodat we Marketa kunnen verwittigen. En neem misschien ook contact op met Erik.

Tegelijk wenst de afdeling Prince Keerbergen heel veel succes toe aan het organiserend comité.

#MarketaStefkova #Bratislava #ErikHertog #Neerlandistiek #Comenius

33 weergaven0 opmerkingen