Bratislava notitie 8 - Tot Slot: Hartelijke Groeten aan Bratislava!


Sinds 1997 heeft onze afdeling Keerbergen van de Orde van den Prince een samenwerkingsverband met de afdeling Neerlandistiek van de Comenius Universiteit te Bratislava. Eind mei 2019 organiseerden onze vrienden in Bratislava een belangrijk regionaal colloquium ‘Neerlandicum’. Het wil ‘Bruggen Slaan’ door collega’s uit de Lage Landen samen te brengen met Neerlandici vanuit heel Centraal Europa om ideeën uit te wisselen over taal, literatuur, didactiek, vertalen en tolken.

Als laatste Bratislava Notitie brengen we hier eerst nog enkele indrukken van het colloquium Neerlandicum waarover we in de vorige notities verslag uitbrachten. De foto’s zijn door Milan Potočár genomen, de e-mail boodschap is van Marketa. Tenslotte volgt de boodschap van vriendschap vanwege onze voorzitter, een tekst die door Erik Hertog, onze vertegenwoordiger op het colloquium, als tafelrede voorgelezen werd.

Van: Štefková.Marketa@

Verzonden: woensdag 12 juni 2019

Aan: Karel.Van.Liempt@;Erik.Hertog@

Cc: Benjamin.Bossaert@;Jana.Rakšányiová@

Onderwerp: bedankje colloquium

Geachte heer voorzitter, beste Karel,

Eén week na ons colloquium Neerlandicum wil ik u namens onze vakgroep van harte danken voor de prachtige brief, die u naar ons via Erik Hertog gestuurd hebt en die op het afsluitdiner van het colloquium voorgelezen werd. De brief ondersteunde de buitengewoon feestelijke sfeer, die ontstaan was door het voordragen van drie laudatio’s aan de drie professoren Neerlandistiek in onze regio - Bratislava, Wenen en Boedapest, die dit jaar met emeritaat gaan en waaronder ook onze waarde professor Jana Rakšányiová.

Wij zijn onze Princevrienden erg dankbaar niet alleen voor de financiële ondersteuning, maar ook vooral voor de morele steun en vriendschappelijke banden die op deze manier een gezicht krijgen en voor andere instellingen die onze banden met de Lage Landen bevestigen, zoals de Nederlandse Taalunie, de Vlaamse vertegenwoordiging en Nederlandse ambassade, ook aanwezig op het colloquium en het diner.

Des te meer heeft ons de deelname van Erik Hertog verheugd, als één van onze Princevrienden, maar ook als professor vertaalwetenschap en voornaamste deskundige op het gebied van public service interpreting. Zijn keynote lezing "Zoals de roeier" over de ontwikkeling van onderzoeksactiviteiten op het gebied van sociaal/community tolken of tolken in de openbare sector was één van de hoogtepunten van ons academisch programma van het colloquium en is bijzonder inspirerend voor het Erasmus+ project, waarin onze afdeling als hoofdcoördinator optreedt en dat tot doel heeft om gerechts- en sociaaltolken voor het Nederlands in meerdere Centraal Europese landen op te leiden. Ook op deze manier willen we aan de Nederlandstalige gemeenschap in onze regio "terugbetalen" wat we tijdens onze studie en onderzoek in de Lage Landen hebben gekregen, want beschikbaarheid van professionele tolken Nederlands bij de politie, op de rechtbank, bij de procureur of in het ziekenhuis, is helaas geen vanzelfsprekendheid in deze regio.

Met veel warme groeten aan alle Princevrienden wens ik u allemaal een fijne zomer en veel succes met de verdere activiteiten,

Marketa

In deze laatste aflevering van de ‘Bratislava Notities’ past een woord van dank, heel veel dank, eerst aan Benjamin Bossaert die een onschatbare bron van informatie was en steeds bereid om vragen te beantwoorden, duistere zaken te verduidelijken en materiaal aan te leveren. Hij incarneert op die manier de uitstekende relatie tussen onze beide ‘afdelingen’. We wensen hem en alle medewerkers neerlandistiek in Bratislava veel succes en ‘ad multos annos’.

Een tweede woord van dank moet gaan naar onze webmaster Jan Van Daele die deze serie Notities niet alleen efficiënt heeft begeleid maar ook toegankelijk én met zeer veel goede smaak op de afdelingswebsite heeft geplaatst. Er was hem geen tijd of moeite teveel, waarvoor dank.

Het laatste woord is nu aan de voorzitter, in naam van de afdeling Keerbergen:

De samenwerking van de Orde van den Prince, afdeling Keerbergen, met de afdeling Neerlandistiek van de Comenius universiteit te Bratislava is gestart in 1997 onder impuls van Paul Van Den Heuvel. Deze samenwerking heeft stand gehouden gedurende al de voorbije jaren. De verschillende voorzitters en hun bestuur van de afdeling Keerbergen hebben hun steun telkens herbevestigd. Contactpersonen Neerlandistiek hebben de samenwerking niet alleen een ‘gezicht’ gegeven, maar ook een stevige inhoudelijke werking bezorgd. Wij zijn hen en Marketa Štefková erg dankbaar voor hun inzet en acties.

De afdeling Keerbergen heeft in september 2016 een nieuw elan gegeven aan de samenwerking ter gelegenheid van de viering in Bratislava van het 20-jarig bestaan van de afdeling Neerlandistiek. De aanwezigheid van een belangrijke delegatie uit Keerbergen beklemtoonde deze intentie. Een visietekst, opgesteld in het najaar van 2016, maakte duidelijk op welke wijze de hernieuwde samenwerking vorm diende te krijgen.

De aanwezigheid van Marketa Štefková en Milan Potočar op de viering van haar 50-jarig bestaan op 9 juni 2018 heeft de afdeling Keerbergen en haar leden veel deugd gedaan. De inbreng van Marketa op de academische zitting met haar bijdrage over ‘Taal en Identiteit’ heeft indruk gemaakt en werd hoogst gewaardeerd.

Het Regionaal Colloquium Neerlandicum onder de titel ‘Bruggen Slaan’, dat plaatsvindt te Bratislava van 29 mei tot 1 juni 2019, is een zoveelste gelegenheid voor contact. Wij zijn daarom zeer verheugd dat Erik Hertog onze afdeling op dit colloquium vertegenwoordigt. Hij brengt een boodschap van vriendschap mee, maar ook de bevestiging van onze samenwerking en van de bereidheid om docenten en studenten te verwelkomen en bij te staan wanneer zij voor hun studie in Vlaanderen verblijven.

Onze hartelijke gelukwensen bij de organisatie van dit belangrijke colloquium. Karel Van Liempt

Voorzitter – afdeling Keerbergen Orde van den Prince

#Comenius #Bratislava #PaulvandenHeuvel #neerlandistiek

55 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

   Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur

© Prince Keerbergen 2017