Bratislava notitie 8 - Tot Slot: Hartelijke Groeten aan Bratislava!


Sinds 1997 heeft onze afdeling Keerbergen van de Orde van den Prince een samenwerkingsverband met de afdeling Neerlandistiek van de Comenius Universiteit te Bratislava. Eind mei 2019 organiseerden onze vrienden in Bratislava een belangrijk regionaal colloquium ‘Neerlandicum’. Het wil ‘Bruggen Slaan’ door collega’s uit de Lage Landen samen te brengen met Neerlandici vanuit heel Centraal Europa om ideeën uit te wisselen over taal, literatuur, didactiek, vertalen en tolken.

Als laatste Bratislava Notitie brengen we hier eerst nog enkele indrukken van het colloquium Neerlandicum waarover we in de vorige notities verslag uitbrachten. De foto’s zijn door Milan Potočár genomen, de e-mail boodschap is van Marketa. Tenslotte volgt de boodschap van vriendschap vanwege onze voorzitter, een tekst die door Erik Hertog, onze vertegenwoordiger op het colloquium, als tafelrede voorgelezen werd.

Van: Štefková.Marketa@

Verzonden: woensdag 12 juni 2019

Aan: Karel.Van.Liempt@;Erik.Hertog@

Cc: Benjamin.Bossaert@;Jana.Rakšányiová@

Onderwerp: bedankje colloquium

Geachte heer voorzitter, beste Karel,

Eén week na ons colloquium Neerlandicum wil ik u namens onze vakgroep van harte danken voor de prachtige brief, die u naar ons via Erik Hertog gestuurd hebt en die op het afsluitdiner van het colloquium voorgelezen werd. De brief ondersteunde de buitengewoon feestelijke sfeer, die ontstaan was door het voordragen van drie laudatio’s aan de drie professoren Neerlandistiek in onze regio - Bratislava, Wenen en Boedapest, die dit jaar met emeritaat gaan en waaronder ook onze waarde professor Jana Rakšányiová.

Wij zijn onze Princevrienden erg dankbaar niet alleen voor de financiële ondersteuning, maar ook vooral voor de morele steun en vriendschappelijke banden die op deze manier een gezicht krijgen en voor andere instellingen die onze banden met de Lage Landen bevestigen, zoals de Nederlandse Taalunie, de Vlaamse vertegenwoordiging en Nederlandse ambassade, ook aanwezig op het colloquium en het diner.

Des te meer heeft ons de deelname van Erik Hertog verheugd, als één van onze Princevrienden, maar ook als professor vertaalwetenschap en voornaamste deskundige op het gebied van public service interpreting. Zijn keynote lezing "Zoals de roeier" over de ontwikkeling van onderzoeksactiviteiten op het gebied van sociaal/community tolken of tolken in de openbare sector was één van de hoogtepunten van ons academisch programma van het colloquium en is bijzonder inspirerend voor het Erasmus+ project, waarin onze afdeling als hoofdcoördinator optreedt en dat tot doel heeft om gerechts- en sociaaltolken voor het Nederlands in meerdere Centraal Europese landen op te leiden. Ook op deze manier willen we aan de Nederlandstalige gemeenschap in onze regio "terugbetalen" wat we tijdens onze studie en onderzoek in de Lage Landen hebben gekregen, want beschikbaarheid van professionele tolken Nederlands bij de politie, op de rechtbank, bij de procureur of in het ziekenhuis, is helaas geen vanzelfsprekendheid in deze regio.

Met veel warme groeten aan alle Princevrienden wens ik u allemaal een fijne zomer en veel succes met de verdere activiteiten,

Marketa

 

In deze laatste aflevering van de ‘Bratislava Notities’ past een woord van dank, heel veel dank, eerst aan Benjamin Bossaert die een onschatbare bron van informatie was en steeds bereid om vragen te beantwoorden, duistere zaken te verduidelijken en materiaal aan te leveren. Hij incarneert op die manier de uitstekende relatie tussen onze beide ‘afdelingen’. We wensen hem en alle medewerkers neerlandistiek in Bratislava veel succes en ‘ad multos annos’.

Een tweede woord van dank moet gaan naar onze webmaster Jan Van Daele die deze serie Notities niet alleen efficiënt heeft begeleid maar ook toegankelijk én met zeer veel goede smaak op de afdelingswebsite heeft geplaatst. Er was hem geen tijd of moeite teveel, waarvoor dank.

Het laatste woord is nu aan de voorzitter, in naam van de afdeling Keerbergen:

De samenwerking van de Orde van den Prince, afdeling Keerbergen, met de afdeling Neerlandistiek van de Comenius universiteit te Bratislava is gestart in 1997 onder impuls van Paul Van Den Heuvel. Deze samenwerking heeft stan