EXTRA BERICHT van Prof. Philip Vermoortel, onze gastspreker van de vergadering van 12 maart 2021


Deze week ontving ik deze brief van Prof. Philip Vermoortel, de gastspreker op onze 5e ZOOM-vergadering van 12 maart 2021.<