Herverkiezing OVDP presidente Godelieve Laureys


Vandaag zaterdag 6 juni heeft een virtuele vergadering van de Algemene Raad plaatsgevonden met als hoofdthema de herverkiezing van de zittende presidente Godelieve Laureys. Allereerst is het quorum voor de statutenwijziging gehaald en daarmee de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd zodat een tweede 'ambtstermijn' ook statutair mogelijk wordt. Verder is de benodigde twee derde meerderheid voor de herverkiezing van Godelieve Laureys behaald. Daarmee is zij wederom voor 3 jaar als Presidente van de Orde van den Prince benoemd.


Hieronder het proces verbaal der stemming, opgemaakt door de gemachtigde notaris.


Langs deze weg onze felicitaties en veel succes toegewenst.