ONETS - nieuws vanuit Bratislava II | Dag van de Vlaamse CultuurDe Dag van de Vlaamse Cultuur - Brno


Door “Overleg Neerlandici van Tsjechië en Slowakije” (ONETS) wordt met de steun van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië een dag georganiseerd die in het teken staat van de Vlaamse cultuur. Het doel is om studenten Nederlands kennis te laten maken met bepaalde aspecten van de Vlaamse cultuur die tijdens hun opleiding niet altijd evenveel aandacht krijgen. De Dag van de Vlaamse Cultuur vond dit keer plaats in Brno in het kader van de "Week van het Nederlands en stond in het teken van Vlaamse dans en performance. Hier het programma.


Benjamin Bossaert trok er met enkele studenten naartoe. Hier het verslag van hun studiedag in Brno.De cultuur van het noorden van België, oftewel Vlaanderen, wordt gekarakteriseerd door een rijke cultuur vol met kunstgeschiedenis, film en literatuur. Dit jaar werd er een speciaal evenement door ONETS georganiseerd, zodat we een kijkje kunnen nemen in de Vlaamse cultuur en ons kan herinneren wat Vlaanderen, Vlaanderen maakt.


De dag begon met een toespraak van meneer Koen Haverbeke, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering in Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië die een van de oudste monumenten van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur vermeldde: Alle vogels zijn nesten begonnen, waar wachten wij nu op? – een klein tekstje die in de 11de eeuw door een Vlaamse monnik aangetroffen werd. Dat hebben wij genomen als een beginpunt, om een zoveel mogelijk correcte tijdslijn op te bouwen, aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen in kunst, dans en film.De belangrijkste gast op de dag van de Vlaamse cultuur was Tom De Moor, docent aan de Universiteit Gent, die eerst aandacht aan de schilderkunst besteedde. De Van Eyck broeders, of de meer bekende Jan, markeerden de beginperiode van de Vlaamse schilders die tot de groep Vlaamse primitieven behoorden. De naam ‘primitieven’ wijst eigenlijk niet naar iets primitiefs, maar liever naar het feit dat ze primo zijn, wat het eerste of het beste betekent, wat de naam rechtvaardigt die aan deze groep kunstenaars is gegeven. Er werd ook gesproken over het wereldberoemde portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw, en het onmisbare detail van de reflectie in de spiegel, maar aan de andere kant ook over het feit dat dit werk, net als vele andere, vaak een inspiratiebron voor moderne kunst is (bijv. het portret van Trixie Matel die dezelfde tafereel weerspiegelt). Vermeer en het portret van het meisje met de parel (of een zilveren oorbel inderdaad), is een van de vele werken die getalenteerde kunstenaars uit Vlaanderen eerden, evenals zijn andere schilderijen waarin hij vaak vrouwen die naar links zijn gekeerd schilderde, vaak met behulp van lichtgebruik (Clair- obscur). Daarna, na het einde van de Italiaanse periode, kwam het post-impressionisme, waar het jammer zou zijn om James Ensor niet te noemen, die de samenleving fel bekritiseerde en met zijn werken heftige reacties uitlokte. Fernand Khnopff tijdens het symbolisme, Rik Wouters in het fauvisme, Gustave van de Woestijne in de religieuze context van het expressionisme, helemaal tot aan René Magritte die een diepe stempel drukte op het surrealisme en de conceptuele kunst onderscheidt; dit zijn slechts enkele voorbeelden van de kunstenaars aan wie we worden herinnerd, en het belang en de impact van hun werk dat nog steeds voortduurt.


Ook de georganiseerde lunch was in Vlaamse stijl, waarbij stoofvlees, een Belgische bewerking van goulash met frietjes, werd geserveerd. Deze lunch verwees naar de rijke keuken van de Vlamingen en maakte de dag van de Vlaamse cultuur nog Vlaamser.We mogen de rol die de Belgische dans en de ontwikkeling van de spel- en theatercultuur in de rest van Europa speelden niet vergeten. Anne Teresa De Keersmaeker heeft een onmiskenbaar belangrijke rol gespeeld bij het herdefiniëren van dans, het verhogen van de wereldstandaard en het rijker maken van België op het gebied van dans en choreografie. Haar choreografie Rosas danst Rosas leeft nog steeds en blijft de moderne kunst inspireren. Een van de bekendste bewijzen is de video van popster Beyoncé in de videoclip van het nummer Countdown. Conceptuele kunst en performance werden door Jan Fabre gekenmerkt die ook met Marina Abramović samenwerkte. Hij legde de basis voor de ontwikkeling van theater in de avant-garde zin.