Terugblik op de Aspergenacht en de installatie van nieuwe leden - 4 juni 2022

Bijgewerkt op: 8 jun.


Met deze feestelijke Aspergenacht sloten we het werkjaar af. Alle ingrediënten van een onvergetelijke clubavond waren aanwezig:

  • grote opkomst (46 leden, kandidaat-leden en partners)

  • prachtig zomerweer ondanks dreigend onweer

  • receptie op een idyllische plek aan de oevers van het meer van Keerbergen

  • gastronomisch diner, met Keerbergse asperges uiteraard

  • plechtige installatie van maar liefst acht nieuwe leden en drie corona-leden door onze Gewestpresident Ruud Hendrickx

  • een ceremonie op afstand via zoom voor twee van de kandidaten, een primeur wellicht voor de Prince

  • tafelrede van Ruud Hendrickx over de asperge, in een geschiedkundige context volgens de verschillende edities van het Van Dale-woordenboek.

7e editie (1950)
Asperge v. (-s), (in de volkstaal sperzie)
1. plant (Asparagus offic.) die in het wild bij ons groeit in de duinstreken, en ook in moestuinen gekweekt wordt, ook koraalkruid geheten
2. loot van de in de grond verborgen wortelstok dier plant, als groente gegeten
3. paal of zuiltje als deel van een tankversperring.
Nieuwste editie van