Terugblik op onze vierde ZOOM-vergadering op 12 febr 2021, met Jan Van Daele als spreker

Bijgewerkt op: 14 feb. 2021Bibliotheken zitten in de lift. Overal verschijnen nieuwe bibliotheekgebouwen, heel dikwijls met zeer opvallende architectuur. Nochtans daalt de boekenverkoop, wordt er minder gelezen en gaat het aantal uitleningen jaar na jaar achteruit. Kunnen deze investeringen in nieuwe bibliotheekgebouwen het tij keren?

Dit was het onderwerp van onze vierde ZOOM-vergadering op vrijdag 12 februari, met een lezing door medelid Jan Van Daele.

Zoals gebruikelijk volgt een ZOOM-vergadering in onze afdeling een vast patroon, met een inleiding door de voorzitter, dan een lezing in 2 delen met halfweg een pauze waarbij de deelnemers in breakout rooms ingedeeld worden en zo toch een aangenaam 'tafelgesprek' kunnen voeren. En tenslotte, na het dankwoordje van de voorzitter en de huishoudelijke mededelingen, sluiten we af met een coda.

De opkomst voor deze vergadering was ook nu weer bijzonder goed: met 43 aanmeldingen en verschillende partners erbij schatten we ongeveer 60 deelnemers:

  • 24 leden van de afdeling Keerbergen (of 70% van de leden)

  • 16 leden van andere afdelingen (Aarschot, Diest, Kortenberg, Mechelen, Leuven, Prinsbisdom, Oostende, Zwolle, Utrecht, Keulen, Luxemburg, Parijs)

  • 3 gasten, vrienden van Prince Keerbergen.

Hier is een link naar de opname van de avond (beschikbaar tot eind februari 2021). Kopieer eerst de pascode, klik dan op de link en plak dan de pascode in het voorziene veld.

  • 00:00:00 - Inleiding door onze voorzitter Karel Van Liempt

  • 00:02:02 - Lezing Jan Van Daele deel 1

  • 00:40:28 - Pauze, doorspoelen tussen 00:40:28 en 00:43.30

  • 00:43:30 - Lezing Jan Van Daele deel 2

  • 01:39:09 - Coda door Jenny Van Laer

https://us02web.zoom.us/rec/share/tT-YTJrJPual3UeJzUV8gZQCMiyddQ_-SbFDxDlK1CKJDTsIYlxFX2ntahpjJ_gs.VRFjk7V_f9-dIGFo Passcode: ZEkX&9*@


Lezing door Jan Van Daele, lid afdeling Keerbergen


Het gedrukte boek is aan een gestadige teruggang bezig. Het aantal uitleningen van onze openbare bibliotheken is in 20 jaar tijd meer dan gehalveerd. Digitale media lijken het over te nemen. Is er in een internet-maatschappij nog wel een rol weggelegd voor openbare bibliotheken?


Toch blijft de overheid investeren zowel in aanbod als in infrastructuur. De logica lijkt wel zoek. Tenzij openbare bibliotheken misschien meer zijn dan een collectie boeken en een bijkomende rol krijgen. Van collectie naar connectie. Ze kunnen een hefboom worden voor sociale inclusie, digitale inclusie en voor levenslang leren.


In deze lezing maken we een wereldreis, te beginnen in Vlaanderen, en bezoeken virtueel verschillende openbare bibliotheken die recent helemaal vernieuwd zijn. Telkens onderzoeken we of de architectuur kan bijdragen tot deze nieuwe rol .