Terugblik op onze zesde ZOOM-vergadering van 9 april 2021, met Dr. Samuel Mareel als gastspreker


Drie generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsen en prinsessen groeien op in Mechelen, waaronder Filips de Schone, Margareta van Oostenrijk en de toekomstige Karel V. Ze worden er voorbereid op hun voorname rol in het Habsburgse wereldrijk en krijgen de beste leraars, de mooiste kleren, het fijnste speelgoed en de beste boeken.


Op 26 maart 2021 startte een indrukwekkende internationale tentoonstelling Kinderen van de Renaissance in het Mechelse Museum Hof van Busleyden, ooit de verblijfplaats van de humanist en mecenas Jeroen van Busleyden, lid van de Hoge Raad. Als voorbereiding op een individueel corona-veilig bezoek hadden we de curator van deze spraakmakende tentoonstelling, Dr. Samuel Mareel te gast. Hij is de curator van Museum Hof van Busleyden en is als gastprofessor tevens verbonden aan de vakgroep letterkunde van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in de literatuur, kunst en cultuur van de Bourgondische en vroeg-Habsburgse Nederlanden.


De ZOOM-vergadering in onze afdeling volgde het gebruikelijk patroon, met een inleiding door de voorzitter, een vijfminutenspeech door een van onze leden, dan een lezing in 2 delen met halfweg een pauze met breakout rooms voor een 'tafelgesprek'. En tenslotte, na de huishoudelijke mededelingen werd er afgesloten met een coda door een ander lid van de afdeling.


____

Ons vorig record qua aantal deelnemers is opnieuw gesneuveld: deze keer waren er 75 aanmeldingen waarbij uiteindelijk 72 PC-schermen ingelogd waren, vele met partners aanwezig, zodat we het aantal deelnemers schatten op ongeveer 100:

  • 27 leden van de afdeling Keerbergen aangemeld (of ~75% van de leden)

  • 29 leden uit 18 verschillende afdelingen en gewesten (Aarschot, Antwerpen-Plantiniana, Antwerpen-Land van Ryen, Keulen, Kortenberg, Leuven, Leuven-Arenberg, London, Luxemburg, Mechelen, Oostende, Parijs, Prinsbisdom, Oostende, Taxandria, Tienen, Utrecht, Zwolle)

  • 17 gasten, vrienden van Prince Keerbergen

  • 1 gast uit Bratislava (studente Neerlandistiek).

________

Hieronder een link naar de opname van de avond (beschikbaar tot eind april 2021). Kopieer eerst de pascode, klik dan op de link en plak dan de pascode in het voorziene veld (zonder spaties) of typ de code over. Gebruik de timing als je selectief wil herbekijken.

  • 00:00:00 - Inleiding door onze voorzitter Karel Van Liempt

  • 00:02:45 - Vijfminutenspeech door medelid Yves Lambrecht

  • 00:07:20 - Inleiding op de spreker door medelid Jan Van Daele

  • 00:11:09 - Lezing van Samuel Mareel, deel 1, Kinderen van de Renaissance

  • 00:59:38 - Pauze, doorspoelen tussen 00:59:38 en 01:01.35