Terugblik van 2 bestuursperiodes - een nieuw bestuur kondigt zich aan

8 juni 2021 - Vanwege de uittredende voorzitter, Karel Van LiemptBeste allen,

De verkiezingsprocedure eindigde gisterenavond, maandag 7 juni 2021.
27 leden namen deel aan de stemming, waardoor het vereiste quorum voor deelname bereikt werd (2/3de van de in totaal 38 leden zijn  26 stemmen).

De uitslag van de geheime stemming is als volgt:
- 26 voor
- 1 onthouding
- 0 tegen

Dit betekent dat Jan Van Daele verkozen is tot nieuwe voorzitter voor de periode 20212024.

Jan zal de komende weken werken aan de samenstelling van een nieuw bestuur en het opstellen van een jaarprogramma.

Wij wensen Jan van harte proficiat met deze uitgesproken stemming!
De afdeling Keerbergen is voor de komende jaren in goede handen.

Met vriendelijke groeten,

Karel Van Liempt


 

27 mei 2021 - Vanwege de uittredende voorzitter, Karel Van LiemptBeste allen,

Hierna enige opvolging bij mijn recente mededeling onder de vorm van ‘terugblik’.

20 leden hebben gereageerd. Allen hadden ze een ondersteunende boodschap wat me gelukkig stemt.
Iedereen was blij dat onze afdeling actief is gebleven gedurende het voorbije Covid-jaar. Zo vanzelfsprekend
was dit niet als je bedenkt dat de helft van de OvdP afdelingen hun activiteiten hebben opgeschort dit jaar.

Ook inzake vernieuwing waren de reacties positief, zij het soms met bedenkingen en vriendelijke vingerwijzingen.
Volgend commentaar van een lid vat het volgens mij goed samen;
‘Het is passend te besluiten dat louter nostalgisch kijken naar de periode van een kleinere hechte kameraadschap niet meer 
de juiste aantrekkingskracht uitoefent. (alhoewel ik daar zeer goede en onvergeetbare herinneringen aan heb). Meegaan met 
de tijd, of zelfs voorop lopen is de boodschap.

Ik zal trachten om op een later tijdstip en op een gepaste manier wat meer weer te geven wat onze leden te vertellen hadden.

Ik neem me nu voor om snel terug te komen met een voorstel voor verkiezing van een nieuw bestuur.

Met vriendelijke groeten,

Karel Van Liempt, voorzitter afdeling Keerbergen. 

 

18 mei 2021 - Vanwege de uittredende voorzitter, Karel Van LiemptAan mijn mandaat van voorzitter komt weldra een einde. Ik heb twee termijnen gediend plus een extra jaar. Dit is uitzonderlijk in onze afdeling en ik ben me daar heel goed van bewust. 
Dit alles is perfect uit te leggen, maar nu wil ik hier de aandacht vestigen op enkele belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zodat jullie de gelegenheid krijgen hierop te reflecteren als voorbereiding op verdere stappen naar  een nieuw bestuur.

Bestuur 20142017
Aan het begin van de periode was veel onduidelijk, met heel wat discussies in het bestuur. Verschillende leden waren senior of vrijgestelde geworden of stonden op het punt dit statuut aan te vragen. Welke richting dienden we uit te gaan? 

Het bestuur heeft toen gekozen voor continuïteit met een aanbod van kwalitatieve sprekers op een nieuwe locatie (De Bonten Os). Ook werd geïnvesteerd in een hernieuwde samenwerking met onze vrienden uit Bratislava, culminerend in de aanwezigheid van een 11