top of page

vijfminutenspeech - 2 sept 2022

Karel Van Liempt

25

Academische gebeurtenissen tijdens de zomermaanden

André Oosterlinck 75 jaar, viering juni

Dit is de leeftijd dat aan de KULeuven bestuursmandaten moeten neergelegd worden. Nu eindigt de belangrijke periode dat Oosterlinck invloed heeft gehad en deze ook fors heeft uitgeoefend. Eerst als rector (1995-2005), daarna als voorzitter van de associatie met de hogescholen (tot heden). André Oosterlinck heeft de KULeuven groot gemaakt, vooral op het domein van research en zijn toepassingen (spin offs). Samen met zijn compagnon Koen Debackere, tot voor kort algemeen beheerder en bestuurder van research & development, heeft hij de KULeuven opgestuwd in de rankings. Nu is de KULeuven nummer één in Europa als innovatieve universiteit. 


Paul De Knop en Caroline Pauwels oud-rectoren van de VUBrussel, beiden overleden in augustus

  • Paul De Knop (67 jaar) is overleden op 4 augustus. Hij is de “bouwer” van de VUBrussel geweest. Rector van 2008 tot 2016.  Hij heeft deze universiteit opnieuw in een opwaartse beweging gebracht.

  • Caroline Pauwels (58 jaar) is overleden op 5 augustus. Rector van 2016 tot begin 2022. Zij heeft de band tussen de universiteit en de stad Brussel tot stand gebracht en stevig ontwikkeld, vooral dankzij talrijke initiatieven op het culturele vlak. Zij was curator van het theater- en muziekfestival ‘theater aan zee’ te Oostende in 2021. In de laatste maanden van haar leven heeft ze haar levensopvattingen en -ervaringen laten optekenen, wat het boek ‘RONDUIT, overpeinzingen van een possibilist’ is geworden. Haar feministische voorbeelden waren: Virginia Woolf, Karen Blixen, Annah Arendt.

 

Dakbrand UFSIA, stadscampus Universiteit Antwerpen, donderdag 6 juli

Het nieuws van de uitslaande brand kwam hard aan. In dat gebouw van de jaren ’30 (de voorste gebouwen van de 16de eeuw bleven gelukkig gespaard) heb ik mijn eerste stappen gezet  in het kader van mijn universitaire studies, oktober 1966, nog geen volle 18 jaar. 


Maar ook graag speciale aandacht voor het initiatief PRINCE-ACADEMIERegisteren is heel belangrijk, want dan krijg je automatisch berichten in je mailbox over komende initiatieven, zoals Zoom-lezingen en deelname aan babbelboxen.Registeren gebeurt via de website van de Prince-Academie: https://www.academie.ovdp.net/ 


Op donderdag 6 oktober start een reeks van drie Zoom-lezingen met als thema literatuur

  • Donderdag 6 oktober: Van manuscript tot boek

  • Donderdag 10 november: Eén taalgemeenschap twee literaturen

  • Donderdag 8 december: Literaire vertalingen en interculturele transfer.

Op de website zijn alle details hierover te vinden. 


In de loop van oktober starten de babbelboxen.


En in het voorjaar 2023 plannen we nog een nieuwe reeks van drie Zoom-lezingen.

bottom of page