top of page

De Bratislava notities

Sinds 1997 heeft onze afdeling Keerbergen van de Orde van den Prince een samenwerkingsverband met de afdeling Neerlandistiek van de Comenius Universiteit te Bratislava.

 

Eind mei 2019 organiseren onze vrienden in Bratislava een belangrijk regionaal colloquium ‘Neerlandicum’. Het wil ‘Bruggen Slaan’ door collega’s uit de Lage Landen samen te brengen met Neerlandici vanuit heel Centraal Europa om ideeën uit te wisselen over taal, literatuur, didactiek, vertalen en tolken. 

Onder de vorm van blogberichten op onze website verschenen in de periode mei-juni 2019 acht notities die de historiek van onze samenwerking met Bratislava schetsen. Met dank aan Erik Hertog voor de redactie. 

Nadien werden deze notities gebundeld in een mooie kleurenbrochure die nog steeds kan besteld worden via deze website of hieronder als pdf is weergegeven.


Bratislava notitie 1 - COMENIUS
Bratislava notitie 2 - Geschiedenis van de Neerlandistiek in de Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava notitie 3 - Paul van den Heuvel
Bratislava notitie 4 - De academische staf Neerlandistiek Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava notitie 5 - Het Jubileumjaar 2016
Bratislava notitie 6 - Neerlandistiek extra muros te Bratislava
Bratislava notitie 7 - Het Colloquium Neerlandicum ‘Bruggen Slaan’
Bratislava notitie 8  - Tot Slot: Hartelijke Groeten aan Bratislava!    29

P1330910kl.jpg
BN6 fot3.jpg

Felicitaties van de Filosofische Faculteit van de Comenius Universiteit in Bratislava ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van onze afdeling op 9 juni 2018

Brief met gelukwensen van de decaan Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD, voorgelezen dooir Marketa Štefková.

Klik op de brief om te lezen en/of klik hiernaast om te her-beluisteren.

Aandenken van de vele studenten Neerlandistiek

Bronzen penning van de Filosofische Faculteit, Comenius Universiteit

Brief van de decaan, Bratislava - Marketa Stefkova
00:00 / 00:00

Het Neerlandistiek project van de afdeling Keerbergen
steun aan de Filosofische Faculteit van de Comenius Universiteit in Bratislava

Visietekst samenwerking met de Filosofische Faculteit van de Comenius Universiteit te Bratislava, najaar 2016

LEERSTOEL VOOR GERMANISTIEK, NEERLANDISTIEK EN SCANDINAVISTIEK

Comenius Universiteit, Gondova 2, 814 99 BRATISLAVA, SLOWAKIJE

 

Geachte voorzitter van de afdeling Orde van den Prince Keerbergen, waarde leden,

 

Inleidend wil ik in naam van de hele vakgroep Neerlandistiek aan de Comenius Universiteit in Bratislava van harte onze grote dank uitspreken voor jullie inzet en aanwezigheid bij de viering van het 20-jarige jubileum van onze vakgroep. Het was ons een grote eer en een bijzonder plezier om de vertegenwoordigers van de afdeling OvdP Keerbergen bij ons te mogen verwelkomen.

 

Uit de gesprekken en de e-mailcommunicatie voor en tijdens het jubileum kwam de vraag naar herziening van de tot nu toe uitstekende en heel succesvolle samenwerking tussen onze instellingen naar voren. De samenwerking verliep, zoals ook de voorzitter in zijn uitstekende feestelijke speech vermeldde, tot nu toe voornamelijk in vorm van financiële ondersteuning van de studenten tijdens hun Erasmusverblijven in Vlaanderen, hun begeleiding en opvang, alsook in vorm van structurele financiële ondersteuning van projecten voornamelijk gericht op onderhoud en beheer van het bibliotheekbestand, uitgeven van onderzoeksresultaten, aankoop van studieboeken en didactisch materiaal voor de studentenen de organisatie van zomercursussen.

 

Ons team heeft zich grondig met de vraag naar herziening van de samenwerking beziggehouden. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de tot nu toe vertoonde goodwill aan onze afdeling en hebben begrip voor de vraag naar de herziening van de modus vivendi met het oog op de financiële en organisatorische mogelijkheden van de afdeling OvdP Keerbergen. Na grondig overleg en overweging  van alle aspecten van de samenwerking , willen wij ons in de toekomst op activiteiten toespitsen die een belangrijke bijdrage zouden leveren aan de ontwikkeling van het vak, alsook aan de ondersteuning en motivering van de studenten Neerlandistiek in Bratislava. Deze aspecten steunen vooral op de drie volgende pijlers van een mogelijke samenwerking:

 

  • Stageplaatsen voor studenten: stage is voor de studenten als een praktische weerspiegeling van de verworven theoretische kennis een belangrijk instrument voor het verkrijgen en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en hun doorstroming naar de arbeidsmakt na de studie. De samenwerking zou zich dus kunnen richten op bemiddeling van stageplaatsen voor de studenten Neerlandistiek na hun bachelor/ master studie in het kader van het Erasmus+ stageprogramma, in het kader waarvan de studenten een beurs zouden krijgen voor een stage van 2-3 maanden via de universiteit en de stageplaats bemiddeld wordt via de contacten van de leden van OvdP Keerbergen (concrete uitwerking zou gepland moeten worden met een contactpersoon van de afdeling, goede ervaring met dit soort samenwerking hebben bv. de afdeling Diest en Neerlandistiek in Olomouc, Tsjechië);

 

  • Opvang van studenten: contact met moedertaalsprekers en het leven in Vlaanderen is heel belangrijk voor de kennismaking met de cultuur van de Nederlandstalige landen. Daarom stellen wij voor om de opvang van de studenten door de afdeling OvdP Keerbergen voor te zetten, concreet tijdens hun Erasmusverblijven in de vorm van deelname aan een vergadering van de afdeling of een ander evenement in de loop van het semester in Vlaanderen en de opvang van de studenten voor enkele overnachtingen tijdens een studiereis in Vlaanderen georganiseerd door de vakgroep;

 

  • Incidentele financiële ondersteuning: afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de afdeling OvdP Keerbergen willen we graag de mogelijkheid open laten om financiële ondersteuning te mogen aanvragen voor belangrijke projecten van de vakgroep of aankoop van boeken en studiemateriaal, die niet uit andere bronnen gedekt kunnen worden.

 

 

In de hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben over onze visie op de mogelijke voortzetting van de samenwerking en vertrouwend op een constructieve dialoog in dit verband verblijven we met vriendelijke groeten,

 

De medewerkers van de afdeling Neerlandistiek in Bratislava,

 

Jana Rakšányiová                                                                        Benjamin Bossaert

Marketa Štefková                                                                        Milan Potočár

Geschiedenis van 20 jaar Neerlandistiek in Slowakije,

aan de Filosofische Faculteit van de Comenius Universiteit te Bratislava, 1996-2016

bottom of page