top of page

Privacybeleid

Tekst gebaseerd op het Privacybeleid van de Orde van den Prince, zie  website van de Orde van den Prince.

Zie ook op de Nieuwsblog een update in relatie met de Europese GDPR richtlijnen die van toepassing worden op 28 mei 2018.

 

Orde van den Prince – Vlaams Nederlands genootschap voor taal en cultuur. 


Doel van de orde is bepaald in de Keure en luidt als volgt: ‘De Prince is een Orde, die tot doel heeft, de studie, de beleving en de uitbouw van de Nederlandse aard in het persoons-­‐, gezins-­‐ en gemeenschapsleven’.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze webstek gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt conform de richtlijnen voor de bescherming van de privacy in de Belgische en Nederlandse wetgeving. Opslag en verwerking van deze gegevens vinden plaats in een beveiligde omgeving (zie: CBP Richtsnoeren: Publicatie van persoonsgegevens op het internet; december 2007)
Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van de Orde van den Prince (hierna genoemd ‘de Orde’). U dient zich ervan bewust te zijn dat de Orde niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze webstek geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De Orde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webstek en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 
 

Het Lidmaatschap van de Orde van den Prince 
Wanneer u lid wordt van de Orde vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft met name:
naam, beroep, (privé-­‐) adres, woonplaats, telefoonnummer (zowel vast als GSM; privé en werk), e-­mail­‐adres, IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt om de Orde in staat te stellen haar reguliere activiteiten naar behoren uit te voeren. Hiertoe behoort het via reguliere post verzenden van het tijdschrift “de Orde van de Prince” en het maandelijks elektronische magazine “PrinceEzine” dat door middel van e‐post wordt verspreid. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die door de Orde gebruikt worden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor dedesbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die door de Orde gebruikt worden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies 
Deze webstek maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de webstek te helpen analyseren hoe gebruikers de stek gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webstek zal worden overgebracht naar de beveiligde servers die door de Orde gebruikt worden. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de webstek gebruikt, om rapporten over de webstek-­‐activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot webstek-­‐activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld; de enige uitzondering hierop is de externe hosting‐provider waar uw gegevens in een beveiligde omgeving worden opgeslagen. Uw informatie kan intern binnen de Orde gedeeld worden. Onze werknemers, als ook de werknemers van de externe hosting provider zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webstek. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze webstek, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven PrincEzine 
Onderaan iedere mailing van PrincEzine vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. 

 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

bottom of page