top of page
Chalkboard with Different Languages

Donderdag, 19 maart 2020, 19.00 u, restaurant Groot Seminarie, Mechelen

Clustervergadering met afdeling MECHELEN

Gastspreker: Luc Devoldere

Je n’ai qu’une langue. Ce n’est pas la mienne (Derrida)

Opgelet: we vergaderen in restaurant Groot Seminarie, Varkensstraat 2, Mechelen en starten om 19.00

 AFGELAST

Op de laatste editie van de Dagen van den Prince in 's Hertogenbosch hield Luc Devoldere een opgemerkte lezing met als titel  ‘This Undigested Vomit of the Sea  De Lage Landen als elkaars dichtste buitenland. Hij legde uit hoe de Lage Landen, die aan elkaar grenzen en dezelfde standaardtaal hebben, in taal en cultuur toch zo van elkaar kunnen verschillen. 

In Mechelen zal hij een lezing houden getiteld:

'Je n’ai qu’une langue. Ce n’est pas la mienne.' (Derrida)

 • Welke talen zijn ons overkomen in de Lage Landen? Keltisch, Latijn, Diets en/of “Vlaams”, Frans, Nederduits, Nederlands, enz.

 • Om maar te zwijgen over varianten en registers: dialect, regiolect, tussentaal, standaardtaal en/of cultuurtaal.

 • Een standaardtaal is een dialect met een leger.

 • Hoe leven we met en overleven we in al die talen?

 

Deze vergadering vindt plaats in het restaurant Groot Seminarie, Varkensstraat 2 te Mechelen, het restaurant van het Diocesaan Pastoraal Centrum, en staat open voor leden, kandidaat-leden en hun partners. Ook gasten zijn welkom. Betaald parkeren in parkings Kathedraal of Grote Markt.

Agenda:

19.00   Receptie

19.30   Welkom door Josse Van Steenbergen

            voorzitt. afd. Mechelen en Tonica door Nele Vos

19.45   Voorgerecht

20.15   Voordracht door Luc Devoldere

21.15   Hoofdschotel

22.00   Koffie en tijd voor vragen

22.30   Afsluiting met Coda door Karel Van Liempt,

            voorzitt. afd. Keerbergen

22.45   Einde

Kostprijs:

€ 40 voor leden van de afdeling, € 45 voor kandidaat-leden, partners en gasten, over te schrijven vòòr 13 maart 2020 op de afdelingsrekening van de Orde van den Prince Keerbergen BE43 4319 1500 4101 met vermelding “19/03/2020 Devoldere”

Inschrijven en betalen ten laatste tegen vrijdag 13 maart via deze website, door hieronder te klikken.

de-vrije-pers-onder-druk-een-beschouwing

Luc Devoldere, geboren in Kortrijk op 1 november 1956, is classicus, schrijver en publicist. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel, zeer recent herdoopt tot "de lage landen". Hij is tevens lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde.

Le flamand

Ik heb niet de gave mijzelf te vertalen,
deze matrijs is mijn enige vorm,
dit bange omhulsel, dit enge Vlaanderen.
Het zit om mij als de korst

om het brood, zo hopeloos dicht
dat het verplicht genoeg te hebben
aan zichzelf, zuur en droog. Ik
droom soms het slijpen van messen.

Frans, Albanees, Tamazight,
om leven te snijden in dit versteende verhaal.
Maar de korst is zo hard en zo dik
dat ik stik in mijn eigen, mijn enige taal.

Charles Ducal, Toegedekt met een liedje, 2009

Vergadering afgelast

De catering in het restaurant Groot Seminarie wordt exclusief verzorgd door "Yumbel", een jong en dynamisch team.  Ze serveren klassieke gerechten, maar met een wereldse toets. 

Je proeft de passie en de verse keuken. Yumbel is een topteam, en dat straalt zich uit in hun kookkunsten" 

Recent nog gelauwerd in de pers, zie bv. in GvA en in HLN.

YMBL-FTSHT3-11.jpg
logo rest grootseminarie.JPG
Grootseminarie.JPG

Vrijdag, 7 februari 2020, 19.30 u, Witte Meren, Keerbergen

Transtaligheid in Brussel

lezing door prof. dr. Rita Temmerman

Opgelet: we vergaderen deze keer in Hostellerie de Witte Meren, Keerbergen

Witte Meren.png

Deze keer vergaderen we opnieuw in de vertrouwde omgeving van de Hostellerie de Witte Meren, in Keerbergen. Als gast en spreker verwelkomen we prof. dr. Rita Temmerman (VUB) die komt spreken over "Transtaligheid in Brussel".

Transtaligheid is een recent fenomeen bij menselijke communicatie in multiculturele gemeenschappen zoals bv. in Brussel. Verschillende talen worden door en naast elkaar gebruikt, zowel dialect als standaardtaal, en een mengeling van Europese en niet-Europese talen, alles door mekaar.

 

Het creatief/commercieel/cultureel gebruik ervan zal prof. Temmerman illustreren -heel vaak ‘met een knipoog’- in advertenties, in de T-shirt mode en in de reclame voor artisanale biermerken. Transtaligheid lijkt een uitermate geschikt en natuurlijk instrument om boodschappen te sturen naar een meertalig doelpubliek. Het is hip, modern, grappig, speels, gelaagd én het creëert een nieuwe identiteit onder de gebruikers.

Naast onze gastspreekster verwelkomen we op deze vergadering ook onze vrienden uit Bratislava, Marketa Štefková en Benjamin Bossaert. Ze vertoeven op dat moment in ons land om wille van EU overlegvergaderingen in Brussel. Een ideale gelegenheid dus om bij te praten over de evolutie van het Nederlands in Oost-Europa. Ook is Prof. dr. Rita Temmerman geen onbekende voor hen, want ze was gastspreekster op het recente Regionaal Colloquium Neerlandicum 2019 ‘Bruggen Slaan’, in Bratislava, mei 2019, waar ook Erik Hertog een lezing gaf.

 

Avondprogramma:

 • Aanvang om 19u30

 • Na een korte receptie starten we met de vijfminutenspeech, gebracht door Marketa Štefková. Ze zal in overleg met Erik Hertog ook de gastspreekster van de avond inleiden.

 • Dan gaan we aan tafel voor een eenvoudige maaltijd met soep en hoofdgerecht.

 • Bij de koffie luisteren we naar de lezing van onze gastspreekster, prof. dr. Rita Temmerman

 • Na de vragen sluiten we af met de huishoudelijke mededelingen en met een coda, deze keer door Benjamin Bossaert.

Deze vergadering staat ook open voor gasten.

Kostprijs:

€ 40 voor leden van de afdeling, € 45 voor partners en niet leden, over te schrijven op onze afdelingsrekening vòòr 2 februari 2020 op de afdelingsrekening van de Orde van den Prince Keerbergen BE43 4319 1500 4101 met vermelding “07/02/2020 Temmerman”

Inschrijven ten laatste tegen 2 februari via deze website, door hieronder te klikken.

Prof. dr. Rita Temmerman. hoogleraar vertaal-wetenschap en terminologiestudie bij de VUB, bestudeert binnen de onderzoeksgroep BIAL (Brussels Institute for Applied Linguistics) de dynamiek van taal als cognitief en communicatief instrument in een meertalige omgeving. In recente jaren heeft ze vooral gepubliceerd over de rol van neologismen in vaktalen en over de vertaalbaarheid van neologismen in moleculaire biologie en binnen de Europese instanties.

Haar onderzoeksinteresse gaat ook specifiek naar Brussel als meertalige stad met de VUB als internationale campus.  Deze omgeving is een levend laboratorium waar ze in samenwerking met studenten toegepaste taalkunde ‘transtaligheid’ observeert en veldwerk opzet in meerdere niches van de Brusselse samenleving.

t-shirt.jpg
880px-Brussels_signs.jpg
brusseleir.jpg

Meertaligheid en 'transtaligheid' in Brussel

Voor de Belgische politiek is Brussel een tweetalige stad. Het Nederlands is naast het Frans een officiële taal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar Brussel is ook de hoofdstad van de Europese Unie die 24 officiële talen hanteert. Brussel heeft in de afgelopen decennia bovendien een grote toestroom gekend van anderstaligen die er om uiteenlopende redenen zijn komen wonen. Meertaligheid is in Brussel een gelaagd fenomeen.

 

Zorgt de talige achtergrond van de nieuwe Brusselaars soms voor communicatieproblemen? Welke initiatieven worden er ondernomen door welke instanties om communicatie zo kwaliteitsvol mogelijk te maken? Waar liggen de uitdagingen voor een stad met zoveel talen? Wat zijn de troeven? Hoe krijg je als taalkundige en onderzoeker vat op deze vraagstellingen?

Zaterdag, 11 jan 2020, 18.30 u, Bonten Os, Rijmenam

Nieuwjaarsdiner concertant

met het Ensemble DRE

Opgelet: uitzonderlijk vangen we aan om 18.30 u

DRE 5.JPG
DRE 1i.jpg

Het oorspronkelijke idee van DRE was om de muziek van Roland Dyens (1955 – 2016) in een nieuw jasje te steken. De werken, origineel gecomponeerd voor solo gitaar, werden bewerkt voor een bezetting aangevuld met viool , contrabas en percussie. Al worden de werken van deze componist als klassieke muziek bestempeld, toch zijn invloeden van jazz, Braziliaanse ritmes en Franse chansons onmiskenbaar.

Na dit eerste project begon DRE met het uitbouwen van een repertoire van Latijns-Amerikaanse muziek met een folklore kantje, wat zich natuurlijk perfect leent voor deze bezetting.

DRE 4.JPG

Avondprogramma

 • Ontvangst met bubbels vanaf 18.30 u.

 • Na het welkom van de voorzitter en de vijfminutenspeech door Jo Vranckx, aan tafel voor een feestelijk buffet van voorgerechten

 • Eerste muzikaal intermezzo door het Ensemble DRE

 • Vervolg van het buffet met een rijke keuze uit feestelijke vlees- en visgerechten

 • Tweede muzikaal intermezzo door het Ensemble DRE

 • Dessertenbuffet

 • Coda door Pol Bossuyt

Voor wie: Leden, kandidaat-leden en hun partners zijn welkom


Locatie: in den Bonten Os, Rijmenam

Tijdstip: aanvang vanaf 18.30

Kostprijs:

 • 59 € pp voor leden

 • 69 € voor kandidaat-leden en partners

over te schrijven vòòr 5 januari 2020 op onze afdelingsrekening van de Orde van den Prince Keerbergen BE43 4319 1500 4101

met vermelding “11/01/2020 Nieuwjaar”

Inschrijven ten laatste tegen 5 januari, via onze website, door hieronder te klikken

Fish Appetizer
Baked Salmon
Fancy Desserts

Zet het geluid aan voor een muzikaal voorproefje.

buffet.jpg

Afdeling Keerbergen nodigt uit

Economisch-literair gesprek met 

Jan Smets, ere-gouverneur van de Nationale Bank van België en kersvers auteur van een thriller en een non-fictie boek over economie

vrijdag 6 december 19.30

Provinciehuis, Leuven

met om 18.00 een facultatief bezoek aan het Provinciehuis als voorprogramma

Smets CV NBB.jpg

foto NBB

Prince Keerbergen nodigt alle Prince-vrienden uit het Gewest Brabant-Oost en hun partners uit voor een "open" clustervergadering. Ook gasten met sympathie voor onze vereniging en interesse in het onderwerp zijn van harte welkom.

 

Na een receptie en broodjesbuffet in de foyer van het Provinciehuis begeven we ons naar het auditorium voor een interview met Jan Smets, ere-gouverneur van de Nationale Bank. Hij is tevens kersvers auteur van twee opmerkelijke boeken: in het voorjaar verscheen de thriller Theater  en later dit jaar een non-fictie boek over zijn professionele ervaringen, Economie van het Goede Leven. Daarin benadert hij de huidige economische realiteiten vanuit zijn historische ervaringen van de laatste 40 jaar. Interviewer is Christophe Van Canneyt, lid van afdeling Keerbergen en actief in het bankwezen.

Na het gesprek volgt een vragensessie.

 

We eindigen onze avond naar gewoonte met een coda door ons medelid Fons De Vadder. 

Er is een facultatief voorprogramma met een bezoek aan het Provinciehuis onder begeleiding van Ann Schevenels, titelvoerend burgemeester van Keerbergen en provincieraadslid.

Inschrijven uitsluitend via de website en aanvinken indien interesse voor het voorprogramma.

Kostprijs: 40 € per persoon (35 € voor leden afdeling Keerbergen), over te schrijven vòòr 1 december 2019 op onze afdelingsrekening van de Orde van den Prince Keerbergen BE43 4319 1500 4101

met vermelding “6 dec 2019 SMETS”

Locatie: auditorium van het Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven

Er is parking onder het gebouw, te bereiken via een zijstraat naast het Stadskantoor, dan rechts langs de spoorweg tot aan het Provinciehuis. Klik hier voor kaartje.

Tijdsschema:

 • 18.00  facultatief voorprogramma, bezoek Provinciehuis, bijeenkomst aan het onthaal

 • 19.30  receptie met broodjesbuffet

 • 20.30  in dialoog met Jan Smets

 • 21.30  vragensessie

 • 22.15  afsluiting met een coda

 • 22.30  einde

Smets Theater.jpg
Jan Smets Economie kl.JPG

Hoeveel is genoeg? Om de samenleving te verbeteren heb je geld nodig en dus een economie die floreert. Vertrouwen is daarbij onontbeerlijk: in onszelf, in elkaar, in de toekomst. Je moet ook moedig en beheerst het goede doen: handelen als een goede huisvader (of -moeder). Maar wat betekent dat eigenlijk? In Economie en het goede leven beschrijft Jan Smets sereen en openhartig hoe hij als econoom en bankier dat vertrouwen heeft ervaren en heeft trachten te vergroten, ook op momenten dat het huilen ons nader stond dan het lachen. 


Jan Smets (1951) werkte vrijwel zijn hele loopbaan voor de Nationale Bank, waarvan hij in 2015 gouverneur werd. Hij leidde lange tijd de studiedienst van de Nationale Bank en was ook economisch adviseur van de eerste ministers Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene. Smets was daarnaast internationaal actief, als lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen en gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds. Hij was en is nog steeds actief in bestuursorganen van onderwijs- en zorginstellingen. Onlangs verscheen zijn misdaadroman Theater en enkele maanden later een non-fictie boek met de veelzeggende titel  Economie van het Goede Leven en wat ik ervan geleerd heb.

Keynote address at the conference “Ten years after the start of the crisis: contours of a new normal”, organised by the Belgian Financial Forum and SUERF, bynJan Smets, Governor of the National Bank of Belgium.

Brussels, 14 September 2018

Het Provinciehuis van Vlaams-Brabant

De Portugese architect Gonçalo Sousa Byrne ontwierp het gebouw en zorgde voor een jonge, democratische, ambitieuze en toegankelijke uitstraling. Het Provinciehuis werd in 2005 opgeleverd en past in de reconversie van de Leuvense stationsomgeving.

In 2015 kreeg de provincie met haar twintigjarige bestaan een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo dat ze hierbij kreeg is een zespuntige ster en deze werd op 16 januari 2015 hoog op het Provinciehuis aangebracht.

 

sterlogo.jpg

1% van de totale bouwkost werd gespendeerd aan het integreren van hedendaagse kunst in het provinciehuis: 

 • Jef Geys: Zomer in Vlaams-Brabant,

 • Eran Schaerf: Taalgrens,

 • Aglaia Konrad: Het Balkon,

 • Guy Rombouts: Windwijzeralfabet, 

 • Heimo Zobernig: Zonder Titel, 2003,

 • Ann Veronica Janssens / Richard Venlet: Een Film.

 

Een gebouw met aandacht voor architectuur, kunst, toegankelijkheid en duurzaamheid.

 

Bij het bezoek aan het Provinciehuis krijgen we ook uitleg over de werking van de provincie en haar verschillende diensten en bezoeken we de Raadzaal.

DSC06274i.jpg

Novembervergadering met gastspreker

prof. dr. Jacques Van Keymeulen,

over dialecten

vrijdag 15  november 2019, 19.30

in den Bonten Os, Rijmenam

picture-avnKeymeulen.jpg

Professor Jacques Van Keymeulen, een van de drijvende krachten achter het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, komt ons toespreken over zijn levenswerk om dit stukje Vlaams erfgoed ook voor de toekomst te bewaren. Zie ook kader hieronder en lees hoe alomvattend zijn aanpak is geweest.

Vijfminutenspeech wordt verzorgd door Christophe Van Canneyt. Voor de coda zorgt Greet Jacobs.

Deze vergadering staat open voor partners en gasten.


Locatie: hotel-restaurant in den Bonten Os, Rijmenam

Tijdstip: aanvang om 19.30 met korte receptie, dan aan tafel. Voordracht na de maaltijd.

Kostprijs: 40 € pp voor leden van de afdeling Keerbergen, 45 € voor alle andere gasten, over te schrijven vóór 10 november  2019 op onze afdelingsrekening van de Orde van den Prince Keerbergen BE43 4319 1500 4101

met vermelding “15/11/2019 Keymeulen”

Uit 'Neerlandistiek', het online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek, naar aanleiding van de overhandiging van de Matthias de Vriespenning aan Prof. J. Van Keymeulen


Geplaatst op 20 sep 2018 12:24 door Laura van Eerten

neerlandistiekLogo_1.jpg

Professor van Keymeulen heeft zich gedurende heel zijn werkzame leven aan de Universiteit Gent ingezet voor de verzameling, beschrijving en ontsluiting van de Vlaamse dialecten, meer bepaald als redacteur en promotor van het project Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Vervolgens heeft hij het initiatief genomen om allerlei dialectcollecties te digitaliseren. In de eerste plaats de data van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten zelf. Hij heeft het initiatief genomen om de dialecten van de zuidelijke Nederlanden, zoals beschreven in drie grote regionale woordenboeken (Woordenboek van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten), aan elkaar te koppelen in één grote database (Dictionary of the Southern Dutch Dialects) zodat de data bruikbaar worden voor alle soorten dialectonderzoek.

Bovendien heeft prof. dr. Jacques Van Keymeulen nog verschillende andere initiatieven genomen met het oog op de borging en ontsluiting van de Zuid-Nederlandse dialecten, zowel voor de wetenschapper als voor de leek. Zo heeft hij een project opgestart om alle beschikbare mondelinge dialectopnames van de UGent te digitaliseren, onder de naam Stemmen uit het verleden. Die opnames zijn een belangrijk onderdeel geworden van het eveneens door hem geïnitieerde Dialectloket, een gebruiksvriendelijke website voor het brede publiek, die inzicht biedt in taalvariatie door middel van teksten, kaarten en filmpjes. Ook andere lexicale digitaliseringsprojecten hebben daarin een plaats gekregen, zoals de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, een digitaal zoekplatform waar informatie uit de belangrijkste regionale en lokale dialectwoordenboeken samengebracht is. Dat project heeft Jacques Van Keymeulen verwezenlijkt als voorzitter van Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, met behulp van dialectliefhebbers en vrijwilligers die hij heeft samengebracht.

Een laatste project waarvoor de eerste stappen gezet zijn, is de digitalisering van de beroemde RND-zinnen (RND: Reeks Nederlandse Dialectatlassen).

 

Hij mag terecht ambassadeur heten van de Vlaamse lexicografie.

Speciaal voor Prince Keerbergen

een bezoek aan de Belfius Art Gallery

voor de tentoonstelling
     Women Underexposed

zaterdag 12 oktober 2019, 14.45

Rogier-toren, Brussel

Belfius.jpg

Prince Keerbergen biedt u de mogelijkheid om de tentoonstelling "Women Underexposed"  te bezoeken in de Belfius Art Gallery, op de 32ste verdieping van de Rogier-toren, het hoofdkantoor van Belfius.

We worden rondgeleid door een ervaren gids van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. Er is plaats voorzien voor 20 deelnemers, alleen voor de leden van de Prince Keerbergen, hun partners en voor aspirant-leden. Indien meer belangstelling (vanaf 30 deelnemers), wordt een 2e gids ingeschakeld.

 

Wees er dus snel bij.

Inschrijven via de website.

Kostprijs: 15 € per persoon, over te schrijven vóór 1 oktober 2019 op onze afdelingsrekening van de Orde van den Prince Keerbergen,

BE43 4319 1500 4101

met vermelding “12/10/2019 BELFIUS”

belfius logo 2.JPG
home_cta_left.jpg

En als het weer meezit, krijg je het prachtige panorama vanop de 32ste verdieping van de Rogier-toren er gratis bij.

pano.JPG

Lees hieronder een recensie van Koen Van Boxem, verschenen in  De Tijd van vrijdag 28 juni 2019 (klik op de foto voor een pdf extract)

Vrouw kunstenaars.JPG

Lees hieronder een recensie van Geert Van der Speeten, verschenen in  De Standaard van vrijdag 12 juli 2019 (klik op de foto voor een pdf extract)

Vrouwen breedbeeld.JPG
Wall

Vrijdag 6 sept 2019, om 19.00 / 19.15 u,

in de Kazerne Dossin

"MUREN en MENSEN"

met ons medelid Jan Geens als hoofdspreker,

een inleiding door Veerle Vanden Daelen, Adj.-Dir. Kazerne Dossin,

alles in een context van boeiende kunst & architectuur

kd-logo-large-en-neg-hs.png
left-luggage-website.JPG

PROGRAMMA "MUREN EN MENSEN"

Start om 19.00 of om 19.15, wat u het beste uitkomt.

 • Op het binnenplein dan de Dossinkazerne: 'Muren spreken', de architecturale symboliek van de Dossinkazerne, ingeleid door Jan Van Daele

 • Op de benedenverdieping van het Museum: 'Left luggage', een kunstinstallatie van Willy Baeyens", en 'The Wall', een beeldhouwwerk van Philip Aguire y Otegui, met commentaar door Jo Vranckx.

Vanaf 19.45: receptie met drank- en broodjesbuffet "Baron Dominicus" in de panoramazaal, op de 4de verdieping van het museum Kazerne Dossin, met een prachtig uitzicht over de stad Mechelen, de nieuwe Tinel site en het Predikheren.

Tussendoor, welkom van de voorzitter en inleiding door Dr. Veerle Vanden Daelen, Adjunct-algemeen directeur en conservator, over de missie van de Kazerne Dossin.

Rond 21.00, in het auditorium, voordracht door Jan GeensDe geschiedenis van de Berlijnse Muur, en over wat muren, ook vandaag nog, met mensen doen.

Om 22.15: huishoudelijke mededelingen en coda door Jo Vranckx.

Locatie:

Kazerne DossinGoswin de Stassartstraat 153   B-2800 Mechelen

Parkeren:

 • op 200 m: betalende parking Tinet, Edgar Tinellaan 5

 • op 500 m: Rode Kruisplein

 • of op de parking van de ex-Carrefour

Deze vergadering staat open voor gasten.

Nodig daarom gelijkgestemde vrienden uit voor deze unieke avond.

 

Aan- of afmelden via de website door hieronder te klikken, ten laatste tegen 31 augustus.

Met de nieuwe lidgeldregeling betalen zowel leden als niet-leden (partners en gasten), evenwel met een verschillend tarief:

 • Voor leden: 35 €

 • Voor niet-leden: 40 €

Graag overschrijven op het rekeningnummer van de Orde van den Prince Keerbergen BE43 4319 1500 4101, ten laatste tegen 1 september  2019, met vermelding "Geens Dossin” en aantal personen.

1514004.jpg

"Wat muren doen met mensen en wat mensen doen met muren", dat is het thema van deze avond.

Als bezielend medestichter van de vzw Sambucusforum, een seniorenvereniging die zich inschakelt in het Europees programma Lifelong Learning, is ons medelid Jan Geens betrokken in een Europa-voor-de-burger-herinneringsproject “MUREN OVERWINNEN”. Sinds 2018 worden lezingen en debatten over dit onderwerp georganiseerd in Lüneburg, Jena, Athene, Pleven en ook Mechelen, door en met vertegenwoordigers uit de politiek en het onderwijs en in aanwezigheid van geïnteresseerde burgers uit alle generaties. 

De val van de Berlijnse Muur in 1989, nu net 30 jaar geleden, herinnert ons aan het belang van het overwinnen van muren. De éénmaking van Duitsland is intussen realiteit, maar elders in de wereld worden nieuwe muren gebouwd of denkt men eraan om landsgrenzen te sluiten, zelfs opnieuw in Europa. Nationalisme en eng bunkerdenken lijken weer toe te nemen. 

Muren ontstaan uit angst, als een gemakkelijkheids--oplossing, liever dan te onderhandelen en toenadering te zoeken. De geschiedenis leert ons dat muren, in welke vorm ook, mensen fysiek en cultureel van elkaar scheiden en isoleren. De achterliggende conflicten  blijven achter deze muren "geparkeerd" tot ze als een tijdbom ontploffen met onmenselijk veel leed voor alle partijen.

 

In zijn voordracht zal Jan Geens voorstellen aanreiken voor onze burgers en onze politici om de vele nieuwe muren die in onze samenleving opduiken, te kunnen overwinnen. Een boodschap van 'amicitia' en 'tolerantia'.

P1040730.jpg

AANTAL DEELNEMERS: 30 waarvan 16 leden (of 45%), 9 partners en 5 gasten.

 

BEOORDELING VAN DE ACTIVITEIT

Via onze survey (7 aanmeldingen of 56%) kreeg deze activiteit een algemene beoordeling van 3,3 / 4.

thema

locatie

formule

sprekers

rondleiding

infodoorstroming

Panorama Mechelen.jpg
bottom of page