top of page

Natuurgedichten op de Kruisheide

logo poezieweek.jpg
‘k En hoore u nog niet

'k En hoore u nog niet,

o nachtegale, en

de paaschzunne zit

    in 't oosten;

waar blijft gij zoo lange,

of hebt gij misschien

vergeten van ons

    te troosten?


't En zomert, 't is waar,

't en loovert, 't en lijdt

geen bladtje nog uit

    de hagen;

't zit ijs in den wind,

't zit sneeuw in de lucht,

't is stormen, dat 't doet,

    en vlagen.


Toch spreeuwt het en vinkt

het luide, overal;

de merelaan lacht

    en tatelt;

het muscht en het meest,

het koekoet, in 't hout;

het zwaluwt en 't zwiert

    en 't swatelt.


Waar blijft hij zoo lang;

de nachtegale; en

vergeet hij van ons

    te troosten?

't En zomert nog niet,

maar zomeren zal 't:

de Paaschzunne zit

    in 't oosten.


1889-90(?)

Guido Gezelle (1830 – 1899, Brugge)

uit:

Tijdkrans 1893, 144-145.
Opgenomen in ‘Oostermaand’. Jub. t. i, 126-127; vd 3, 354-355.

bottom of page