top of page

Coda - 5 april 2019

11

Michel Corthouts

Witloof 

Zoals witloof,

niet de wortel die men breekt

en keert in de ast, maar de koele

kwetsbaarheid van het tere blad 


zoals het donkerte wil om wit te zijn

en kilte zoekt om bitter te worden

en breekbaar blijft en bleek -

een bundel ongebroken verlangen 


zoals het roerloos groeit,

een leger van stilte,

en opflakkert bij het licht van een lamp

een korte groet uit hun grot van roest 


zoals volmaakte vlammen

van een ondergronds branden

David Van Reybrouck, 

Uit: Het Liegend Konijn, nummer 1

O ik weet het niet


O, ik weet het niet,

Maar besta, wees mooi

Zeg, kijk een vogel

En leer me de vogel zien

Zeg: het leven is een brood

om in te bijten en de appels zien rood

Van plezier, en nog, en nog, zeg iets

leer me huilen, en als ik huil

Leer me zeggen: het is niets

Herman de Coninck – O ik weet het niet | De lenige liefde 1969

Coda - 5 april 2019
bottom of page