top of page

Coda - 7 december 2018

8

Christoffel Waelkens

Uit de toespraak van Dr. Marc Eneman, hoofdarts UPC Sint-Kamillus, bij zijn emeritaatsviering, october 2018.

Ze zijn voortdurend met ons bezig, maar niemand ziet ons staan’, was een quote uit een bevraging van patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis.  Daar schrokken de artsen die dat lazen toch van.


Wanneer zien we iemand anders staan?


Het antwoord kwam van een patiënt.  Na een gesprek bij hem thuis, met zijn vader, de hoofdarts, en andere leden van het zorgteam.  Het thema was dat de ouder wordende vader het niet langer aankon om voor de thuisverzorging in te staan, het besluit was dat er geen andere oplossing was dan internering.  Een moeilijk moment, voor alle betrokkenen.  Bij het afscheid nemen, vroeg de patiënt: ‘En, dokter, hoe is het met u?’, met als verraste reactie ‘Waarom vraagt u me dat?’. Waarop de patiënt repliceerde: ‘Dokter, u stelt die vraag zo vaak aan ons; welnu, ook wij zijn bezorgd over hoe het met u gaat.


De hoofdarts had meteen het antwoord dat hij zocht: hij heeft mij zien staan.In de YouTube de aanhef van de afscheidslezing van dr. Marc Eneman over humanistische psychiatrie met aandacht voor de existentiële dimensie en vragen naar zin (25 september 2018).

Coda - 7 december 2018
bottom of page