top of page

vijfminutenspeech - 1 sept 2017

Koen Albers

1

Over de coöperatieve vereniging Cera en mijn (beperkte) rol daarin

Beste Prince-leden en vrienden, 

Ik heb de eer en het genoegen om als eerste een hopelijk succesvolle traditie in gang te zetten – namelijk die van de 5 minutenspeech. Vanaf nu willen we elke Prince afdelingsactiviteit hiermee starten. De invulling ervan is volledig vrij en de krijtlijnen zijn zeer ruim gesteld. Het kan gaan over iets dat je boeit, iets dat je is opgevallen in de media of iets waarover je gewoon je mening kwijt wil. Het kan ook iets zijn dat je over jezelf of één van je bezigheden kwijt wil; iets dat misschien weinigen van je weten maar dat je toch wel nuttig vind om eens met de groep te delen.

Ik heb gekozen voor dit laatste en wil jullie graag iets meer vertellen over de coöperatieve vereniging Cera en mijn (beperkte) rol daarin. Ik wil dit vooral doen omdat bij Cera een financiële sponsoring kan aangevraagd worden voor maatschappelijke projecten. 

De meesten onder jullie zijn wellicht actief in of gelinkt met één of andere sociale vereniging dus leek het me wel opportuun om iets meer over de mogelijkheden tot projectsteun te vertellen. 

Ik ben één van de vertegenwoordigers van Cera vennoten in de regionale adviesraad van de regio Lier die een 7-tal gemeenten omvat waaronder Putte en SKW.  Ik vertegenwoordig er, samen met 2 anderen, de vennoten die wonen in de gemeente Putte. 

Elke gemeente heeft afhankelijk van onder meer het aantal daar wonende vennoten 1 of meer vertegenwoordigers in een regionale adviesraad. Keerbergen valt trouwens onder de regionale adviesraad Demerland. Bonheiden onder de regionale adviesraad Mechelen – Klein Brabant. Elke regionale adviesraad krijgt jaarlijks een budget om maatschappelijke projecten in zijn regio te ondersteunen. De adviesraad komt 3-maal per jaar samen om de steunaanvragen te beoordelen. Gemiddeld wordt aan goedgekeurde projecten 1000 tot 3000 euro steun toegekend. 

Projecten moeten wel passen binnen bepaalde krijtlijnen. Cera heeft bijvoorbeeld recent steun verleend aan de volgende projecten

  • Rozemarijn (Haacht/Keerbergen) – enkele jaren geleden heb ik na overleg met Corneel trouwens een steunaanvraag begeleid voor een soort elektrisch aangedreven fietsmobiel waardoor ook minder mobiele personen mee kunnen op zonnige fietsuitstap

  • ’t Grom (SKW) – waar we trouwens met de afdeling al tweemaal zijn gaan koken. Daar heeft Cera de oorlogstuin met vergeten groenten mee mogelijk gemaakt.

  • De Regenboog (Putte) – vlak bij mij om de hoek. Dit is een vereniging die zich inzet voor armoedebestrijding via onder meer tweedehandskleding en voedselpakketten. Wel; Cera heeft vorig jaar de aankoop van een bestelwagen gesponsord.

  • Fort (Duffel) – daar heeft Cera de bouw van een touwenparcours in het Fort gesteund. Sommigen hier aanwezig hebben trouwens tijdens onze afdelingsuitstap 3 jaar geleden daar ook gegeten in de brasserie (De Krone) waarin autistische jongeren worden tewerkgesteld.

Dit waren slechts enkele voorbeelden. Ik rond af want mijn vijf minuten zitten er bijna op. Mocht je dus in je buurt of kennissenkring met initiatieven in aanraking komen die mogelijks voldoen aan de Cera steunvoorwaarden dan mag je me altijd eens aanspreken.

Eigenlijk vind je alle informatie wel op de website van Cera maar als ik kan helpen dan graag.  

Koen Albers

bottom of page