top of page

vijfminutenspeech - 1 september 2023

Karel Van Liempt

26

Een nieuw werkjaar tegemoet

In zijn vijfminutenspeech verwelkomde onze voorzitter Jan Van Daele alle aanwezigen, in het bijzonder twee kandidaat-leden, Xenia Boel en Koenraad De Geest. Tevens een gelegenheid om de leden aan te moedigen gasten = potentiële leden uit te nodigen. Hij bedankte ook de leden om stipt het lidgeld te betalen. Twee leden hebben afgehaakt, van twee nog geen respons, dus in het beste geval zijn we met 43 leden. Na het overlopen van het programma van het nieuwe werkjaar (zie ook de thuispagina), sprak hij ook over andere initiatieven binnen onze Prince-vereniging:


  • De Prince-Academie, een initiatief van de afdeling Keerbergen, gaat een nieuw seizoen in (het vierde al!) met een reeks online lezingen en debatten over diplomatie. Voor een overzicht klik hier, en wil je direct inschrijven, klik dan hier. Om deel te nemen moet je wel eenmalig registreren op de website https://www.academie.ovdp.net. Dit is toch wel een unieke kans om zowel iets bij te leren alsook de verbondenheid te ervaren met de grote Prince-familie en met neerlandici extra muros.

  • Op de Aspergenacht polste onze gewestpresident Ruud Hendrickx nog naar kandidaten om hem op te volgen. Inmiddels mogen we verklappen dat Karel Van Liempt zijn kandidatuur heeft ingediend om Ruud op te volgen. Later deze maand moet de Gewestraad zijn kandidatuur bevestigen. Karel zal dan ook automatisch deel uitmaken van het Presidium. Ruud Hendrickx zelf schuift door naar het Dagelijks Bestuur waar hij de portefeuille 'communicatie' op zich neemt.

  • Tenslotte meldde de voorzitter dat ook hij gevraagd is om het Dagelijks Bestuur van de Prince-vereniging te vervoegen als bestuurslid met 2 portefeuilles en opdrachten:

    • de Prince-Academie verder ontplooien als een actief platform dat openstaat voor alle leden en voor externen, in het bijzonder studenten en docenten Neerlandistiek extra muros

    • de vereniging verder digitaliseren in haar werking en in haar communicatie met de leden en de buitenwereld.


Tevens wil hij zich inzetten om de kernwaardes van onze vereniging, amicitia en tolerantia, in het daglicht te stellen, met nadruk op tolerantia. Want in onze huidige samenleving lijkt er een omgekeerde beweging van intolerantie en polarisering aan de gang en is het wellicht goed om als vereniging te zoeken naar wegen om de angst en bezorgheden terug te voeren naar empathisch denken en handelen. En dat doen we ook door aandacht te besteden aan een organisatie die dicht bij ons begonnen is, Mamas for Africa.

bottom of page