top of page

vijfminutenspeech - 10 nov 2017

Karel Van Liempt

3

Kazerne Dossin, werken aan de toekomst

Op 26 oktober jl. heb ik iets speciaals beleefd. Ik wil daarover vandaag kort verslag uitbrengen.


Die bewuste dag hebben een 20-tal personen – bestuursleden en directie – gebrainstormd over de toekomst van Kazerne Dossin. Fons Van Dijck van BBDO, een gereputeerd communicatiebureau, leidde de sessie. Ik ga eerst iets meer vertellen over Kazerne Dossin – voor de ingewijden ook  ‘KD’ genoemd – om daarna enige toelichting te geven over de betrokkenheid BBDO.

Nu 5 jaar geleden, op 1 december 2012 om precies te zijn, opende het museum Kazerne Dossin zijn deuren. Het nieuwe museumgebouw is een ontwerp van bOb Van Reeth.  Hij ontwierp het gebouw als een monument in de stad.

Het museum heeft de vorm van een vijfhoek. Vier verdiepingen hoog, met een witte façade langs de straatkant. De ramen die uitkijken op de kazerne zijn dichtgemetseld met 25.000 witte stenen. Ze staan symbool voor de meer dan 25.000 mensen die zijn weggevoerd. De historische treinwagon duidt de plaats aan waar vroeger de spoorlijn lag, vlak naast de kazerne. Sinds enkele maanden is deze treinwagon verplaatst naar het binnenplein.

Als eerste conservator heeft Herman Van Goethem – vandaag rector van de Universiteit Antwerpen - de conceptnota voor het museum opgesteld. ‘De Belgische casus’ van de Holocaust wordt er toegelicht, dit is de vervolging in België van Joden en zigeuners. Maar het is ook een  museum over massageweld. De mechanismen worden er getoond, die via groepsdruk en collectief geweld kunnen leiden tot massamoord en genocide. Kazerne Dossin is het eerste Holocaustmuseum dat het begrip mensenrechten expliciet in zijn benaming heeft opgenomen: Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

Bij de start van het museum is er een 5 jarenplan opgesteld, dat in concrete stappen aanduidde hoe de verschillende kernfuncties zich best dienden te ontwikkelen. Deze functies zijn:

  • Het memoriaal

  • Het museum

  • Het documentatie- en onderzoekscentrum

26 oktober jl. was de startvergadering om uiteindelijk over enkele maanden  tot een tweede 5 jarenplan te komen.

Voor mij een beetje eigenaardig toch dat BBDO aanwezig is in een KD-omgeving en de opdracht aanvaard heeft het proces te begeleiden om te komen tot een tweede 5 jarenplan. Ik associeer het communicatiebureau BBDO veeleer met commerciële bedrijven, die door inventieve reclametechnieken betere verkoopcijfers willen halen. Ik had de gelegenheid om even apart te kunnen spreken met Fons Van Dijck en hij bevestigde: dit is een ongewone opdracht voor BBDO. Maar voegde hij eraan toe: “Kazerne Dossin is een sterk merk met veel potentieel”. Dat is wat BBDO voor ogen staat: na de startfase KD een nieuw elan geven door “een nieuw verhaal” te schrijven. Om het met hun woorden te zeggen door “deep branding”. Branding zet je organisatie op de kaart en roept bepaalde gevoelens op bij je doelgroep. Het draagt je identiteit uit en maakt je tot een merk. Kortom, een merk ontstaat niet alleen door een rationele kennisname met een product, maar ook en vooral door er een emotionele band mee te hebben. Zo is het dan ook te verklaren dat gedurende  die bewuste interactieve sessie bestuursleden en directie zich niet alleen bogen over teksten en woordkeuzes, maar ook ernstig discussieerden over beelden en welke emotie deze opriepen in relatie tot Kazerne Dossin. En wat ik merkwaardig vond: na uren discussie kwamen alle aanwezigen ongeveer tot gelijkaardige conclusies. Er was met andere woorden een consensus gevonden. Iedereen was het erover eens: Fons Van Dijck had de groep op een zeer goede manier begeleid, stap voor stap. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis.

Kazerne Dossin en BBDO, inderdaad op het eerste zicht een wat eigenaardig samen zijn. Maar de samenwerking is zeer hoopvol gestart. Ik kijk alvast uit naar het uiteindelijke resultaat.

bottom of page