top of page

vijfminutenspeech - 12 maart 2021

Christoffel Waelkens

20

Max Havelaar, en de exploratie van Mars

Christoffel is professioneel begaan met de Marsexploratie en vraagt zich af wat een goede strategie is. Max Havelaar als aanklacht tegen de uitspattingen van de kolonialisering zou ons moeten leren om het nu anders te doen.


Want inderdaad, is een Marsexploratie niet het verlengde van alle vorige migraties en exploraties die de mensen hier op aarde meegemaakt hebben?


Gaan we het in de ruimte op dezelfde manier doen?


Of hebben we onze les geleerd?


Met de plannen van SpaceX en hero 'Elon Musk'' lijkt het echter wel in eenzelfde richting te gaan, weliswaar allemaal met goede bedoelingen, maar toch vooral gedreven vanuit commerciële belangen. Christoffel pleit voor een meer doordachte aanpak, een stapsgewijze strategie. Want Mars is wellicht de laatste stap die de mens in de exploratie van de ruimte binnen een mensenleven kan ondernemen.

bottom of page