top of page

vijfminutenspeech - 13 sept 2018

Christine Bogaerts

6

Piloten zonder Grenezen

Christine vertelt ons over een organisatie PZG (Piloten zonder grenzen) waarvan ze al jaren actief lid is. PZG is een internationale, onafhankelijke en professionele humanitaire luchtvaartexploitant die zich inzet voor humanitaire acties en ontwikkelingssamenwerking. Vele ngo's zoals Unicef, Artsen zonder Grenzen, Oxfam, Handicap International,... maken gebruik van hun diensten om snel en efficiënt helpers op crisisplaatsen te krijgen of om mensen in nood over te vliegen naar veiligere plekken. 

 

Eén van de projecten van PZG waaraan Christine talloze keren heeft meegewerkt, is het  begeleiden van kinderen uit ontwikkelingslanden die voor specifieke chirurgische ingrepen naar België komen. PZG voert deze activiteiten uit als partner van ‘Keten Van Hoop - België’, dat beslist welke kinderen in België zullen worden geopereerd. Het is de bedoeling om die kinderen tijdens hun reis naar genezing te omkaderen en de nodige liefde te geven. Door het kind te verzorgen, verzachten de vrijwillige begeleiders de traumatische ervaring van de reis en de tijdelijke scheiding van zijn ouders. Soms mogen familieleden meereizen, en ook dat vraagt specifieke omkadering en opvang tijdens hun verblijf. Christine vertelde ons tal van anekdotes. Vooral de begeleiding van kinderen uit een vluchtelingenkamp uit Bhutan  blijven haar heel sterk bij. Die mensen waren in 40 jaar nog niet buiten hun kamp geweest en hadden dus geen idee hoe de wereld erbuiten uitzag. Ook de vele vluchten van en naar Afrika brachten haar telkens hele mooie maar intense momenten. 

 

bottom of page