top of page

vijfminutenspeech - 5 apr 2019

Christophe Van Canneyt

12

Over de ongelijkheid in de wereld

Soms lijkt het alsof de ongelijkheid in de wereld is toegenomen. Maar is dat wel zo?


Op wereldvlak blijkt die juist nog nooit zo sterk afgenomen te zijn als in de voorbije 30 jaar! Waar het 'Westen' bij de val van de Berlijnse muur nog 75% van het wereldinkomen vertegenwoordigde, is dat nu nog slechts 45%. De middenklasse in landen als China en Indië ging er enorm op vooruit. Sub-Sahara blijft echter helemaal achter en de kloof met de rest van de wereld blijft schrijnend groot. De rijkdom van de lagere en middenklasse in het Westen is echter niet meer gestegen, of zelfs lichtjes gedaald, vandaar de onrust en het knagende ongenoegen bij een deel van de bevolking. Dat ongenoegen blijkt uit bewegingen of feiten als de Gele Hesjes, de brexit, het succes van Trump,... Tergend is natuurlijk wel dat de rijken nog rijker geworden zijn, met vooral extremen in Angelsaksische landen. Een grafiek als een olifant toont waar globalisatie winners en verliezers heeft gecreëerd.

bottom of page