top of page

vijfminutenspeech - 5 mei 2021

Greet Jacobs

22

Het Vrijheidsbeeld van Amerika en de kracht van de poëzie

Het Vrijheidsbeeld stelt een vrouw voor die een toorts vasthoudt en was oorspronkelijk bedoeld om als vuurtoren te dienen bij het binnenvaren van New York. Het beeld zelf is 46m hoog en bestaat uit bronzen platen die bevestigd zijn op een gietijzeren geraamte uit het atelier van Eifel. Ontwerper is Frédéric Bartholdi. Het is een geschenk van Frankrijk bij de honderdste verjaardag van de onafhankelijkheid in 1876 (pas in 1886 stond het beeld opgebouwd op zijn sokkel), een symbool voor de democratie en een monument voor de onafhankelijkheid, de Verenigde Staten als een baken van verlichting. Deze betekenis wijzigde echter totaal door de tekst van een gedicht, een voorbeeld van de kracht van poëzie. Het gedicht staat nu op een bronzen paneel aan de sokkel van het beeld en werd geschreven door de Joodse schrijfster Emma Lazarus. Zij noemde het vrijheidsbeeld 'moeder der ballingen', een welkomstbaken voor immigranten. En zo is 'Liberty' het symbool geworden voor een nieuw begin, voor hoop op vrijheid. De titel 'The New Colossus' verwijst naar de Kolos van Rhodos. 

Meer informatie over de geschiedenis van het Vrijheidsbeeld vind je hier.


Vertaling Greet Jacobs

bottom of page