top of page

vijfminutenspeech - 5 okt 2018

Corneel Beyers

7

Vossen – Expeditie in het land van Reynaert, mei –september 2018

Fietstocht – meer dan 40.000 deelnemers, in het Waasland,  land van Reynaert, georganiseerd door de Phoebus Foundation

Zie website: https://www.vossen.vlaanderen/nl/fietsroute 

 

Phoebus Foundation

 • stichting naar Angelsaksisch model

 • Katoennatie, Familie Huts hebben hun waardevol cultureel patrimonium, ondergebracht in deze stichting

  • Onttrekken aan de financiële risico’s van het bedrijfsleen

  • Stukken kunnen nooit worden verkocht ten gunste van de  familie Huts of de Katoennatie

  • Verwerft ook kunstvoorwerpen en beheert ze

 • In haar patrimonium:

  • werken van vooral Belgische, Vlaamse kunstenaars, ook heel wat Latijns-Amerikaanse kunstwerken

  • 350 boeken Reynaert de Vos

  • Textiel uit de Oudheid

  • Meer dan 400 atlassen, kaarten, stadsgezichten daterend vanaf de 16e eeuw

 

 • Permanente tentoonstelling in hoofdkantoor, organiseert tijdelijke tentoonstellingen, symposia… en ook deze fietstocht Vossen met culturele tussenstops, zoals

  • Het Mercatorhuis, met atlassen en kaarten uit de 16e en 17e eeuw o.m. van Mercator, Ortelius, e.a… en, in de tuin, beelden van Jan Fabre,  Sophie Ryder, e.a….

  • Het Huis van Zonde, een expo gewijd aan de zeven hoofdzonden met werken van Rubens, Bouts, Teniers…

  • ’t Scriptorium met een overzicht van de evolutie door de eeuwen heen van het Reynaertepos

 • Phoebus Foundation heeft hiervoor nog kosten noch moeite gespaard!

 

Dierenepos Reynaert de Vos

Geschreven in de middeleeuwen, begin 13e eeuw  door een zekere Willem, maar meer weten we er niet van en het situeert zich in het graafschap Vlaanderen.

Elke deelnemende fietser kreeg twee in mijn ogen waardevolle boekjes

 • Het ene waarin het oorspronkelijke verhaal herschreven is en geplaatst in de huidige tijd – met mooie tekeningen

 • Het andere met een historisch overzicht van het Reynaert verhaal, ook mooi geïllustreerd

In de loop der tijden hebben verschillende auteurs het verhaal volgens eigen inzichten en meestal aangepast aan de tijdsgeest ‘herverteld’ (Goethe, Timmermans,…) en zo ontstaan er verschillende versies van het dierenepos.

Met de opkomst van de boekdrukkunst werden er ook mooie tekeningen aan toegevoegd.

bottom of page